fbpx
Memorandum mladih

| Zaposlitveni klubi za mlade

image010a

Spoštovani odločevalci,
želimo vas spodbuditi, da skupaj z nami ustvarjate  priložnosti za zaposlitev mladih.

Smo mladi člani Zaposlitvenih klubov za mlade.  Ti delujejo v okviru Zavoda Nefiks ob podpori znamke ORTO, cilj projekta pa je do zaposlitve pomagati čim več mladim. Projekt je dobil tudi Nagrado za družbeno odgovornost podjetniških praks. V tretji sezoni klubov, ki potekajo v Ljubljani, Mariboru,  Novem mestu, Zagorju ob Savi ter v Murski Soboti, je med 100 udeleženci v času tromesečnega delovanja uspelo najti zaposlitev že skoraj 20  udeležencev. V prvi sezoni je delo dobilo 11  mladih, v drugi pa 40. V prvi sezoni je 5 klubov obiskovalo 60 mladih, v drugi  pa 6 klubov 80. To je velik uspeh, za katerega smo si s skupnimi akcijami prizadevali nasloviti čim več delodajalcev, se z njimi povezati in na tak način vstopati na trg dela; vsak klub pa je pripravil tudi podjetno aktivnost.

Zataknilo pa se je pri zaupanju mladih v državo, saj mladi pričakujejo več prizadevanj s strani vas, oblikovalcev politike, kar je jasno vidno iz spodnje ankete*.  Skupno je nad politiko na področju zaposlovanja mladih globoko razočaranih ali pa ima slabo mnenje 92 % vprašanih v anketi, ki smo jo izvedli med vključenimi iskalci prve zaposlitve, nihče pa o tem nima zelo dobrega mnenja.

Le če bomo imeli dovolj kapitala, ki bo voden z ustrezno davčno politiko, bomo sposobni kreairati nove priložnosti.

Sami smo vključeni v zaposlitvene klube, ki nam zelo koristijo, pričakujemo pa, da se intenzivna prizadevanja za izboljšanje položaja mladih uvrstijo na prvo mesto na vaši agendi. Vse ostalo je za nas premalo! Tematika zaposlovanja mladih naj se pojavlja na sejah vlade, na gospodarskih svetih, na agendah sestankov na vaših strankah – samo tako bomo sposobni zaupati vašemu vodstvu.

V upanju, da nas boste kmalu obvestili, kakšni so dolgoročni načrti za zaposlovanje mladih, še posebno po preteku subvecij iz sklopa Jamstva za mlade, te še zdaleč ne pokrivajo razsežnosti naših težav, vam pošiljamo lep pozdrav. Prav tako upamo, da boste podprli Indeks Nefiks kot digitalno knjižico za beleženje kompetenc mladih.

Zavod Nefiks in člani zaposlitvenih klubov Služba me ne išče

V Ljubljani, 5. januarja  2015

Izvaja Zavod Nefiks ob podpori znamke ORTO 

ANKETA: KAJ SI MLADI MISLIJO O VLOGI DRŽAVE PRI NJIHOVEM ZAPOSLOVANJU
Število vprašanih: 66

Pričakujemo in upamo, da boste naredili vse za to, da bo izboljšanje položaja in dolgoročna strategija zaposlovanja mladih ena od prioritet naše nove vlade. Tudi zaupanje do tega je med mladimi nizko:
 image003
Upamo, da nezaupanje ne bo upravičeno, pač pa apeliramo na vas, da vzpostavite dolgoročne strategije, nam jih čimprej predstavite in nas vključite v proces posvetovanja.  
Veliko vprašanih, kar 74% meni, da je v času študija premalo možnosti za povezovanje s potencialnimi delodajalci:
 image005
zato je po našem menju nujno, da se izobraževalni sistem tudi v družboslovju bolj poveže s trgom dela, saj je dejstvo tudi to, da smo v naši državi najmanj zaposljive mlade družboslovno izobražene ženske, ki nas je na Zavodu za zaposlovanje med terciarno izobraženimi kar 71%. Želimo pa si tudi boljše karierne orientacije, saj menimo, da obstoječa še zdaleč ni dovolj kvalitetna, oz. ne deluje za vse.
image006
Mladi želimo delati in si želimo priložnosti, prosimo, ne prisilite nas k izseljevanju, saj ne želimo oditi v tujino, vendar bomo, če tukaj za nas ne bo priložnosti, v to primorani:
 image008

Tudi podjetni smo lahko, vendar moramo na tem področju vsi iskati ustreznejše okolje.
image009
Zavod Nefiks ob podpori znamke ORTO nadaljuje s tretjo sezono Zaposlitvenih klubov za mlade, s katerimi mladim pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. S sodelovanjem v zaposlitvenih klubih je 51 mladih, ki so bili vključeni v projekt v prvi in drugi sezoni, dobilo delo. V prvem krogu tretje sezone zaposlitveni klubi delujejo od oktobra 2014 do januarja 2015 v Ljubljani, Mariboru, Murski soboti, Mariboru in Novem mestu.

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00