fbpx
Mladi bi tudi v prihodnje še vedno radi

| MLADI BI RADI


Anketa, ki smo jo izvedli med dijaki v začetku šolskega leta je pokazala, da si srednješolci želijo več informacij, ki bi jim pomagale pri izbiri poklica/študija (npr. kje lahko najdejo informacije o različnih študijskih smereh/omejitvah/predmetnikih/…; kako poteka »tipični delovni dan« v nekem poklicu; kateri so poklici prihodnosti; katere so temeljne kompetence, ki bi jih moral vsak razvijati; kateri poklici se povezujejo z njihovimi interesi).
Na to potrebo dijakov, smo pri Zavodu Nefiks poskušali odgovoriti s kariernimi klubi, ki smo jih v okviru projekta Mladi bi radi organizirali v 12 krajih po Sloveniji.

Klubi so potekali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Ormožu, Ptuju, Ravnah na Koroškem, Celju, Novem mestu, Postojni, Vipavi, Kopru in Želimljah, kjer je srečanja redno obiskovalo okoli 90 dijakov in dijakinj, oporo pri razvijanju kompetenc pa jim je nudilo 20 študentov, ki smo jih usposobili tekom projekta.

Od septembra do decembra so dijaki na rednih srečanjih klubov spoznavali sebe, svoje interese in vrednote ter značilnosti in zahteve različnih poklicev. Skupaj smo iskali različne poti do teh poklicev in se poskušali v živo srečati s tistimi najbolj zanimivimi.Dijakinja Neja iz Vipave je povedala: »Meni so karierni klubi zakon. Sicer smo bolj majhna skupina, a je prav zato še toliko boljše. Najbolj všeč mi je, ker me niso že na začetku spraševali po tem, kaj bi rada bila po poklicu, temveč po mojih kompetencah, v čem sem dobra, kaj me veseli in kako lahko s svojim znanjem koristim svoji okolici. Dokaj hitro smo ugotovili, kakšne stvari nas zanimajo in sedaj že iščemo in izbiramo na katero fakulteto bi lahko šli po končani gimnaziji. Med razmišljanjem se velikokrat zapletemo v pogovor, ki ga spremlja obilica smeha. Našim idejam kar ni in ni konca in čeprav smo si med seboj zelo različni in vsakega zanima nekaj drugega, se zelo dobro razumemo. Tako skupaj na zabaven način in z razmislekom načrtujemo svojo prihodnost, čeprav na začetku šolskega leta nismo vedeli kam naprej.«


Klubi so svoje delo v decembru zaključili z javnimi projekcijami stripov oz. predstavitvami svojih idej za spremembe v lokalnem okolju in diskusijami na to temo z lokalnimi odločevalci. Njihove stripe si lahko ogledate na Facebook strani projekta – Mladi bi radi. Rezultate projekta pa smo predstavili tudi na zaključni konferenci, 22. decembra v Ljubljani.Dijak iz enega izmed klubov je projekt na kratko povzel takole: »Zelo všeč, priporočam vsem. Lažje sem si predstavljal kaj bom ko se bom izšolal.«

Poleg omenjenih kariernih klubov, smo za dijake organizirali tudi krajše, enodnevne delavnice. Tekom projekta smo tako socialne in državljanske kompetence razvijali pri skoraj 500 mladih.

Ker so vključeni mladi (tako dijaki kot tudi študentje) izrazili željo, da bi s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali, bomo v letu 2015 pri Zavodu Nefiks še naprej ustvarjali podobne priložnosti v okviru programa »Karierni razvoj mladih«.
Mladi bi radi prispevali. Mladi bi radi imeli. V okolju, kjer živijo, se izobražujejo in razvijajo svoje potenciale. V projektu »Mladi bi radi« s pomočjo stripov mladim odpiramo prostor za izražanje mnenj na »mlad« način. Namen projekta je s celostnim pristopom h karierni orientaciji pri udeleženih mladih razviti in preizkusiti socialne in državljanske kompetence in jih umestiti v vseživljenjsko karierno orientacijo.


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prve prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, ter Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih. 


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00