Nefiks
Četrtek, 28 Maj 2020

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Mehanizmi diskriminacije in izkoriščanja v znanosti

Komisija za ženske v znanosti pri MIZŠ pripravlja tradicionalni posvet ob mednarodnem dnevu žensk z naslovom Mehanizmi diskriminacije in izkoriščanja v znanosti, ki bo potekal v ponedeljek, 7. marca 2016, z začetkom ob 9.30, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana.


Ker želimo, da svoje mnenje in izkušnje v zvezi s tematiko posveta izrazi čim širši krog, vas vabimo, da na posvetu sodelujete z izvirnimi prispevki, ki jih do vključno 7. februarja pošljite na naslov: ursula.konecnik@gov.si

Poziv za prispevke
Prvi posvet Komisije za ženske v znanosti, ki je bil 7. marca 2011 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smo sklenile in sklenili z oblikovanjem zahtev po izboljšanju položaja žensk v znanosti v Sloveniji in v skupnem navdušenju, da je z razpravo nujno nadaljevati. Tako z letošnjim, sedmim posvetom, nadaljujemo z razpravo o neenakostih v znanosti in poskušamo utrjevati polje razmisleka, ki so ga začeli vzpostavljati dosedanji posveti v preteklih petih letih.

Krovna sintagma ostaja perspektiva spola, s pomočjo katere želimo osvetliti mehanizme diskriminacije in izkoriščanja v znanosti.
Osredotočiti se želimo predvsem na dve tematski niti.
(1) Etična in odgovorna znanost:
- (ne)možnost obstoja »dobre znanosti« brez razmisleka o lastnih praksah dominacije kot tudi praksah dominacije drugih (pri načrtovanju in izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela, interpretaciji, razširjanju in/ali prisvajanju znanstvenih rezultatov),
- razmislek o merilih »dobre znanosti«,
- različne oblike spornih znanstvenih praks,
- vrednotenje in nagrajevanje znanstvenoraziskovalnega dela,
- različne teoretizacije ter prakse odgovornosti in odgovorne znanosti.
(2) Možnost/nujnost izobraževanja s področja etike in spolov:
- vpliv in posledice manka vednosti o razmerjih, na katera vpliva spol, v okviru etične in odgovorne znanosti, kartiranje temeljnih momentov tega manka,
- spodbujanje in razvoj občutljivosti za sporne prakse; orodja za razgradnjo navidezne nevtralnosti spola na poti k »boljši znanosti«,
- feministične in druge tipologije nevednosti (z navezavo na polje znanosti) ter epistemologije.

Upamo, da bomo s posvetom odprle in odprli številne možnosti razprave, ki bo vodila v spremembe tudi za ženske v znanosti, boljše pogoje ustvarjanja znanosti in nadaljnji razvoj temeljnih pojmov in refleksij.
Veselimo se vaših izvirnih prispevkov.
Organizacijski odbor, ki ga sestavljajo članice Komisije za ženske v znanosti:
Dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut
Dr. Urša Opara Krašovec, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Dr. Metka Mencin Čeplak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Dr. Marta Klanjšek Gunde, Kemijski inštitut

Prijave: Prijave sprejemamo na elektronski naslov: ursula.konecnik@gov.si. Navedite svoje polno ime, kontaktni naslov, institucijo, elektronski naslov in telefon ter naslov vašega prispevka skupaj s kratkim povzetkom (do 250 besed).
Za dodatne informacije se lahko obrnete na: valerija.vendramin@pei.si.

Rok za oddajo prispevkov: 7. februar, 2016. O sprejemu bodo avtorice in avtorji obveščeni do 22. februarja 2016. Povzetki bodo objavljeni v knjižici povzetkov, ki bo na voljo na kraju dogodka, objavljeni pa bodo tudi na spletni strani Komisije.
Trajanje predstavitev: trajanje prispevka naj ne presega 20 minut.
Kraj: prostori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova c. 16, Ljubljana.

Nekaj pomembnih povezav
Spletna stran Komisije za ženske v znanosti:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/komisija_za_zenske_v_znanosti/
Singapurska izjava in prispevek k drugačnim znanstvenim razmerjem v Sloveniji:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zenske_v_znanosti/2014_ZNANOST_etika_Singapurska_izjava_final.pdf
Singapurska izjava o raziskovalni integriteti z izhodišči za branje:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zenske_v_znanosti/Singapurska_izjava_1.pdf
Poročilo o raziskovalni integriteti, Science Europe:
http://www.scienceeurope.org/uploads/PublicDocumentsAndSpeeches/WGs_docs/Briefing_Paper_Research_Integrity_web.pdf

logo mddsz