fbpx
Poklici prihodnosti

| Poklici

Raziskovalci prihodnosti predvidevajo, da bo v nadaljnjih dvajseti letih nastala kopica poklicev, ki jih danes še ne poznamo, za katere pa se na trgu počasi že kažejo potrebe. Tovrstni poklici pa niso zgolj tisti, povezani s silovitim razvojem in adaptacijo tehnologije v vsakdanjem življenju in sisteme, ampak nastajajo potrebe po novih strokovnjakih tudi na področjih, povezanih z  medčloveškimi odnosi, raznolikimi potrebami generacij in spremembami na področju demografskih trendov.

poklic pripravnist2Nekateri novi poklici so se že dodobra prijeli, vendar za njih (še) ne obstaja vertikalni izobraževalni načrt; in morda je ena od bistvenih značilnosti novih poklicev in novega trga dela prav to, da je izhodiščna izobrazba zgolj to: izhodišče, na katerem posameznik gradi svojo razgibano kariero ob nenehnem pridobivanju, dopolnjevanju, nadgrajevanju in izmenjavanju znanja, izkušenj in osebnih načrtov.

Novi poklici, ki so na trgu že sedaj iskani in uveljavljeni, so, npr.:

Izvršni prodajnik (tudi Skrbnik ključnih strank)
Strokovnjak, ki se od klasičnega prodajalca bistveno razlikuje; prvega bo nadomestil virtualni posrednik in ponudnik, prodajnik nove dobe pa je strokovnjak, ki išče nove stranke, ki bi imele koristi od produktov ali uslug njegovega podjetja. Strankam prodaja produkte in z njimi vzdržuje aktivne poslovne stike, tako, da odgovarja na njihova vprašanja,predstavlja nove produkte,  jim svetuje in pomaga pri sprejemanju odločitev, kaj je za njih najbolj koristno glede na nastalo potrebo – je njihov skrbnik: skrbnik ključnih strank. Novi prodajnik je prej kot prodajalec vsestranski manager, ki zadovolji raznolike potrebe svoje stranke. Uspešni prodajniki pripadajo različnim strokovnim profilom, tisto, kar ji še najbolj povezuje je njihova ciljna usmerjenost in sposobnost prepoznavanja in razumevanja potreb stranke.

Investicijski bančnik
Povezuje ljudi, ki imajo denar in ga želijo investirati, z ljudmi, ki denar potrebujejo za posel; podjetjem pomaga sklepati nove poslovne povezave, prav tako pa jim pomaga pri nakupih novih podjetij. V aktualnem trenutku je v Sloveniji poklic močno omadeževan (podobno velja za aktuarja), predvsem zaradi neetičnega ravnanja nekaterih »pionirje« tega poklica pri nas, zato se poklic (pre)pogosto povezuje z davčnimi oazami, ponikanjem premoženja in režiranimi propadi podjetij.

Specialisti za 3D tiskanje
Postopek izdelovanja tridimenzionalnih objektov s pomočjo tiskanja postaja v zadnjih letih vedno bolj uporabljan, nikakor pa še niso bile dosežene meje tako glede materialov kot dimenzij. Poklicno področje nikakor ni zgolj tehnično in strokovnjaki 3D tiska prihajajo iz najrazličnejših strokovnih področij. Pokrivajo zelo raznolike naloge: razvoj tehnologije, prilagajanje različnim medijem, naročnikom, namenom, materialom, promocija tehnologije, iskanje in delo z raznolikimi uporabniki, promocija, prodaja, razvoj in prenos znanja na mlajše generacije itd.

Digitalni arheolog
Je poklic, ki se oblikuje v zadnjem času v najtesnejši povezavi z aktualnimi razdiralnimi političnimi procesi (predvsem) na Bližnjem in Srednjem Vzhodu. Po sili razmer , ko se uničevanje kulturne dediščine stopnjuje, skušajo digitalni arheologi virtualno konzervirati in za prihodnje rodove ohraniti za izkušnjo podoživljanja lepote kulturnih in naravnih objektov s pomočjo nove 3D tehnologije.  S tem namenom so, npr.,  arheologi iz Oxforda in Harvarda, zasnovali poceni 3D fotoaparate, ki jih lahko uporabljajo tudi neizkušeni fotografi, posnete slike pa se samodejno nalagajo v spletne baze. Te napravice sedaj razdeljujejo prostovoljcem, pionirjem novega poklica, na najbolj ogroženih področjih. Poklicno področje se bo nedvomno razvijalo tudi naprej, tako v smeri arhiviranja, shranjevanja kot nadaljnjega posredovanja, izposoje in prodaje zbranega materiala.

Idea manager
Je strokovnjak, ki povezuje tehnične razvijalce in uporabnike, naročnike. Je ključna oseba inovativnega procesa, je oseba, ki inovativni proces promovira. V začetni fazi razvoja je to oseba, ki producira idejo, jo razvija, predvsem tako, da razvija njene možne potenciale. V podjetjih je to oseba, zadolžena za pridobivanje novih idej iz najrazličnejših virov, tudi od sodelavcev in končnih uporabnikov, strank, skrbi za to, da ideja skozi proces realizacije dozori v konkreten, tržno zanimiv produkt. Njegova naloga je tudi povezovati, oblikovati razvojne time, najrazličnejših profilov, ki bodo idejo razvili in tržno predstavili, plasirali kot produkt.

Public relation manager- oseba za odnose z javnostjo
Skrbi za svojega klienta, za njegovo javno podobo, organizira njegovo javno pojavljanje: intervjuje, sodelovanje na javnih dogodkih ter posreduje o njem informacije medijem. Je oseba, ki organizira in skrbi za nemoten potek posameznikovega vsakdana.

Data scientist/ data miner, podatkovni znanstvenik/rudar
Je strokovnjak, ki je sposoben urejati ogromne količine digitaliziranih podatkov tako, da lahko z njimi manipulira in – v končni fazi – segmentira posamezne skupine glede na potrebe naročnika, uporabnika. Uporaba tako obdelanih, prefiltriranih podatkov je neizmerna in sega od optimalizacije delovnih procesov, povečanja učinkovitosti in profitabilnosti prodaje, do učinkovitega iskanja točno določenega besednega, slikovnega materiala na spletu, napovedovanja najrazličnejših trendov na osnovi dosedanjih gibanj, manipulacija z navadami uporabnikov, potrošnikov etc.  Raziskovalci, »bralci« (iz) podatkov so pogosto osrednje osebe v podjetjih, ki verjamejo, da je celoten svet eno samo polje raznolikih podatkov, oni pa znajo med njimi odbirati prave.

Upravljavec socialnih medijev/Social media manager/Community manager
Uporablja sodobne komunikacijske kanale, povezave, npr. Tweeter, za vzpostavljanje komunikacije z različnimi, ciljnimi javnostmi in oblikovanjem javne podobe podjetja. Njihova naloga je povezovanje, izboljšanja javne podobe, vzpostavitev stikov, povečanje prepoznavnosti in dvig učinkovitosti ter profitabilnosti posla. Oseba v tem poklicu mora imeti poleg znanj predvsem ključne socialne kompetence in osebnostne lastnosti, kot je npr. sposobnost vzbujati zaupanje pri članih tako vzpostavljene skupnosti.

Socialni gerontolog
Pokriva raznolike potrebe povezane z oskrbo in skrbjo za starejše generacije prebivalstva. Področje dela je izredno raznoliko in bo polega neposrednega dela z in za starostnike, vključevalo tudi delo in sodelovanje z njihovimi družinami, širšim okoljem in strokovnimi službami različnih področij. Področje je izrazito interdisciplinarno in združuje strokovnjake najrazličnejših strok: od naravoslovja, medicine , družboslovja in humanistike ter vse do umetnosti in tehnike.
Strokovnjaki za prihodnost ocenjujejo, da več kot polovica vseh prihodnjih potreb na trgu poklicev še ni bilo odkritih in se bodo pojavili v bližnji prihodnosti kot posledice razvoja tako tehnologij kot družb in medsebojnih interakcij.


Taki poklici jutrišnjega dne, ki jih lahko slutimo z današnje perspektive, so, npr.

Dispečer dronov
Oseba, ki dronov ne bo zgolj upravljala, to danes lahko počne vsak, ki dron ima, ampak bila zavezana tudi posebnim, prirejenim »prometnim« pravilom in – ne nazadnje – etiki  uporabe na kraju in v času. Vsekakor je to eden od poklicev, ki bo izšel iz procesa »kultivacije« sedaj še proste uporabe.


Odstranjevalec slabih spominov, amnezija kirurg
Že leta 2009 je bil v Daily Mail objavljen članek z naslovom Tabletka za odstranitev slabih spominov, v katerem je avtor David Derbyshire polemiziral možnost selekcioniranja in manipulacije s spominskimi deli posameznika. Poskusi na majhnem številu testirancev z uporabo zdravil, temelječih na beta blokatorjih za odstranjevanje »slabih spominov« so potekali na Amsterdam University. Odstranjevanje slabih spominov bi lahko bila učinkovita metoda zdravljenja različnih fobij in travm, odpira pa vrsto etičnih dilem, predvsem v povezavi s t.i. »starimi« spomini, ki gradijo spominsko mrežo posameznika, ta pa predstavlja bistveni del unikatne osebnosti posameznika.
Z etičnimi vprašanji, ki jih prinašajo novo znanje in tehnologije ter njihova uporaba se bo ukvarjal etik novih znanosti. Vsekakor bo vrsto etičnih dilem in vprašanj odprlo povečanje odprtega povpraševanja po človeških organih,  ki bo, med drugim, pripeljalo tudi do novega poklica agent za človeške organe. Profesionalizacija in merkantilizacije bo najboljši način omejevanja sedaj močne kriminalne trgovine s človeškimi organi.


Urbani agronomi
Se primarno ne bodo ukvarjali s pridelavo hrane v urbanih okolij, ampak bo področje urbane agronomije pridelava hrane pod zemljo, npr., pod samimi nakupovalnimi centri. Prednost in ekonomsko izmerljiv prihranek bo nedvomno transport, ki bo v tem primeru zanemarljiv. Pridelava pa bo potekala po načelu: iz kleti – naravnost v vašo nakupovalno košarico.

Specialist za katastrofe
Bo razpolagal s širokimi spektrom znanj in spretnosti tako s področja naravoslovja in tehnike kot komunikacije, medosebnih odnosov in psihologije posameznika kot tudi skupin, množic. Prostor in priložnost za delo se bosta povečevala t.r. po »naravni« poti vremenskih ujem in kataklizem kot  – posledično – naraščajočih napetosti med in v družbah.

Profesionalni prijatelj
Iznajdba nikakor ni nova, kvečjemu posodobljena, nadgrajena s tehnologijo in novimi moralnimi standardi; profesionalni prijatelj je novodobna različica gardedame, profesionalne spremljevalke, prijateljice, zaupnice in/ali varuhinje. Potreba pa tovrstnih stalnih in osebno privrženih spremljevalcih obstaja že sedaj in se bo z demografskimi trendi in prevlado atomiziranega ter mobilnega načina življenja posameznikov še povečevala.

Psihoterapevt za smrt
Z razvojem medicine in njej sorodnih strok bi postal genski screening, pregled podedovanega potenciala, rutina, s tem pa bi postala tudi možnost predvidevanja časa, ko se bo moral posameznik soočiti s časom svoje smrti, vedno bolj realna. Po drugi strani pa bi bilo mogoče pri posamezniku tudi določiti »optimalni« čas za prenehanje (ohranjanja) življenja. Tak način soočanja z lastnim koncem bo nedvomno potreboval podporo strokovnjaka, ki bo znal posameznika voditi skozi proces sprejemanja zadnjih odločitev in poslavljanja od življenja.

Organizator privatnega življenja
Je neke vrste privatni trener za (vsakdanje) življenje. Je oseba – realna ali virtualna, ki je obenem coacher, terapevt,  trener, svetovalec , organizator, izvrševalec. Svojemu klientu svetuje in mu daje možnost izbire tako glede tehnologije, stila, trendov, potreb, uporabe kot vedenja, ravnanja, odločanja tako znotraj privatnega kot profesionalnega življenja. Dober organizator stranki prihrani denar, stres, slabe odločitve, dvigne nivo njenega delovanja, izboljšuje (samo)podobo  in razširja socialni krog.

Profesor za socializacijo in druženje
Njegovo poslanstvo bo vključevanje posameznika v različne socialne kroge, omogočanje navezovanja in vzdrževanja stikov, vključevanje v družabne in polprofesionalne dogodke. Medkulturna komponenta povezovanja bo ravno tako pomembna in bo naročniku, uporabniku prinašala nove povezave, znanja in izkušnje.

Nanozdravniki
Ki bodo pri svojem delu uporabljali nanotehnologijo.

Koordinator poučevanja otrok na domu
Strokovnjak in manager, ki bo poskrbel tako za organizacijo pouka na domu, strokovno pomoč pri učenju in povezovanje trikotnika: starši – šola (preverjevalec znanja) – učenec.

Odvetnik virtualne lastnine
Ne le »zaščita« in varovanje lastnine, posesti, pridobljene preko priljubljenih igric (npr. Second Life), ki jo že sedaj ogrožajo različni predatorji, pač pa tudi vprašanje varstva podatkov, ki jih posamezniki nalagajo v raznolike oblake, bodo zahtevala tudi formalne odgovore in pravno varstvo.

Sabina Žnidaršič

Vir: Student. Dostopno TUKAJ

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00