fbpx
Družbena odgovornost in zdravje na delovnem mestu - vabilo delodajalcem

| Nefiks zaposlitvene rešitve

Spoštovani delodajalci,

V vseslovenskem projektu Nefiks zaposlitvene rešitve v skupinah sodelujemo mladi, aktivni iskalci zaposlitve, ki vas vabimo k sodelovanju. 

Sodelovanje podjetju praviloma ne predstavlja finančnih vložkov, namenjeno pa je obojestranski koristi – mladim prinaša poznavanje delovnega okolja in širjenje socialne mreže, podjetju pa bolj zdravo delovno okolje ali pa pozitivno javno podobo, obenem pa možnost spoznavanja mladih perspektivnih kadrov.

Če se odločite za sodelovanje, se bodo mladi oglasili pri vas in vam na podlagi analize, ki so jo predhodno naredili o vašem podjetju, predlagali dva projekta: enega s področja varovanja zdravja v vašem podjetju in drugega s področja družbene odgovornosti, na sestanku pa se boste skupaj odločili, kaj je za vas bolj aktualno.

Izpeljava traja približno en mesec, izbrani zaposleni v podjetju pa po svojih močeh, časovni razpoložljivosti in zavezi sodelujejo, predvidoma na dveh sestankih in na samem dogodku, oz. po dogovoru.

NZR pasica 300 x 100

Več informacij
NEFIKS ZAPOSLITVENE REŠITVE

V Projektu Nefiks zaposlitvene rešitve mladi dobijo dolgoročno obravnavo in strokovna usposabljanja za razvoj kompetenc. Vsaka petka (t.j. skupina petih mladih) v sodelovanju z delodajalcem izbere družbenokoristen oz. humanitarni projekt ali projekt varovanja zdravja. S pomočjo e-Nefiksa ustvarijo nadgrajen kompetenčni profil, viden delodajalcem.

Vloga delodajalcev v projektu je, da skupaj z mladimi sodelujejo pri projektu, ki ga večinsko izpeljejo mladi, ključni kadri v podjetju pa potek spremljajo, komentirajo in sodelujejo na dogodku. Namen sodelovanja je spoznavanje potencialnih mladih kadrov skozi čim boljšo izpeljavo skupnega projekta.

Teme so tako s področja varovanja zdravja (npr. organizacija zdravega dne v podjetju) ali s področja družbene odgovornosti (npr. organizacija zabavnega večera v lokalnem domu za ostarele). Mladi bodo k vam prišli in vam na podlagi analize, ki so jo predhodno naredili o vašem podjetju, predlagali dva projekta: enega s področja varovanja zdravja v vašem podjetju in drugega s področja družbene odgovornosti, na sestanku pa se boste skupaj odločili, kaj je za vas bolj aktualno.

Prav tako bodo mladi predlagali način poteka in izpeljavo projekta. Ko se dogovorite za sodelovanje, bomo podpisali dogovor, ki bo oboje zavezoval k korektni izpeljavi skupnega projekta. Sodelovanje je zastavljeno tako, da čim manj časovno in finančno obremenjuje podjetje, vendarle pa vzpostavlja konstruktivno sodelovanje, ki obema deležnikoma prinaša koristi.

Projekt Nefiks zaposlitvene rešitve izvaja Zavod Nefiks po vsej Sloveniji, financira ga Evropski socialni sklad in je namenjen mladim iskalcem zaposlitve do 29. leta starosti. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«; prednostna naložba: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«; specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Vse informacije o projektu so dostopne na portalu www.talentiran.si oz. na telefonski številki Zavoda Nefiks v Ljubljani: 040 698 915, kontaktna oseba pa je vodja projekta, Alenka Blazinšek.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00