fbpx
Člani Nefiks zaposlitvenih rešitev v Ljubljani gostili potencialnega delodajalca

| Nefiks zaposlitvene rešitve

Udeleženci projekta Nefiks zaposlitvene rešitve v Ljubljani smo se dogovorili, da bi na naša redna srečanja povabili nam zanimive in potencialne delodajalce. Na naše vabilo se je 30. 3. 2017 vljudno odzval gospod Rok Šimenc, ki je vodja BSC Kranj, Poslovnega podpornega centra in obenem tudi Regionalne razvojne agencije Gorenjske. V sproščenem vzdušju smo se z gostom pogovarjali o tem, na kakšen način poteka izbira kadra v regionalni razvojni agenciji Gorenjske, kakšne kompetence in znanja pričakujejo od potencialnih kandidatov oz. kakšna je politika njihovega zaposlovanja v povezavi z načinom dela agencije.

O delu Regionalne razvojne agencije Gorenjske
Rok Šimenc nam je najprej prDSC 5654 optedstavil način delovanja njihove agencije, dejavnosti in projekte, ki jih izvajajo. Pravi, da je Regionalna razvojna agencija Gorenjske odgovorna za pripravo ključnih razvojnih dokumentov v regiji (t. j. Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020), ki razvija in izvaja programe in projekte, ki krepijo regijsko konkurenčnost s tem, da povezuje potrebe lokalnih skupnosti in podjetij z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi politikami ter finančnimi viri. Regionalna razvojna agencija koordinira projektne skupine z različnih delovnih področij, ki se nanašajo na razvoj gospodarstva in turizma, podeželja, okolja, infrastrukture, človeških virov in energetike. Pogovarjali smo se predvsem o aktualnih trajnostno naravnanih praksah (npr. energetska obnova stavb, intermodalnost itd.) in prihodnjem razvoju gorenjske statistične regije.

Različne dejavnosti, s katerimi se ukvarja regionalna razvojna agencija, so vzbudile zanimanje med udeleženci projektne skupine, ki imamo visoko izobrazbo z različnih smeri, kot so turizem, geografija, ekonomija, agronomija itd. in tudi sami prepoznavamo razvojne priložnosti naše alpske regije.

Pomembno je, kaj posameznik zna in po čem se odlikuje
Tako smo prešli na glavno temo našega pogovora, kjer smo spregovorili o politiki in smernicah njihovega zaposlovanja. Direktor je poudaril, da so pri njih dobrodošli vsi, ki vidijo potenciale in možnosti za razvoj regije in jih znajo s svojim strokovnim znanjem tudi uresničiti. Povedal je, da naziv/smer izobrazbe pri izbiri novih kadrov za projektno delo ne predstavlja odločilnega dejavnika selekcijskega postopka, temveč ustreznost kandidatovih kompetenc. Pomembno je, kaj posameznik zna, po čem se odlikuje in kako lahko s svojim znanjem in vizijo prispeva pri razvoju regije. 


Zaposlitvene priložnosti za mlade!DSC 5647 opt
Pogovarjali smo se tudi o možnostih zaposlitve mladih, ki še nimajo delovnih izkušenj. Omenil je, da posameznike brez izkušenj lahko zaposlijo kot pomočnike pri vodenju projektov in če se izkažejo ima vsakdo možnost, da napreduje na delovno mesto vodje projektov. Dodal je, da omogočajo tudi zaposlovanje preko programov Usposabljanje na delovnem mestu in Javnih del.


Rok Šimenc je opozoril, da vedno zaposlujejo preko javnih razpisov, ki jim sledi selekcijski postopek, kjer kandidatu postavijo tipična vprašanja, ki se navezujejo na to, kaj ga veseli, zakaj se je prijavil na razpisano delovno mesto, kakšne so njegove prednosti in slabosti, kakšne so njegove ideje o določenem projektu, kjer potrebujejo novega sodelavca.


Proti koncu našega pogovora so nekateri udeleženci spraševali o tem, če nameravajo letos zaposlovati, in Rok Šimenc je optimistično odgovoril, da bodo proti koncu leta zagotovo zaposlovali. Svetoval je, da lahko vsakdo pošlje pisno ponudbo z življenjepisom, ki ju bodo dejansko shranili v bazo podatkov in jih uporabili po razpisu za novo delovno mesto in selekcijskemu postopku, ki bo sledil.

Ob zaključku smo se gostu zahvalili za sodelovanje in se neformalno družili ob manjši pogostitvi.

DSC 5657 opt

Fotografije: arhiv Zavoda Nefiks


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00