fbpx
Obisk direktorja Regionalne razvojne agencije Zeleni kras

| Nefiks zaposlitvene rešitve

V četrtek 25. maja smo v skupini ljubljanski skupini v okviru projekta NZR gostili mag. Boštjana Požarja, direktorja Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, ki pokriva Primorsko-notranjsko regijo.

Naš pogovor se je začel s kratko predstavitvijo programa Nefiks zaposlitvene rešitve. Nato je na vrsto prišel naš gost. Mag. Boštjan Požar je od leta 2008 direktor Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, leta 2011 pa je bil imenovan za direktorja Območne gospodarske zbornice Postojna. Po kratki osebni predstavitvi nam je predstavil regionalno razvojno agencijo in njeno delovnaje.

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras pokriva območje Primorsko-notranjske regije. Ustanovljena je bila leta 2000. Ustanovitelji agencije in njeni lastniki so Javni sklad za razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Občina Pivka, Občina Postojna, Občina Logatec, Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Občina Bloke, LPC Pivka, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna obrtna zbornica Cerknica, Območna obrtna zbornica Postojna ter ZRC SAZU. Kljub temu da je agencija v večinski javni lasti je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo ter ne sodi v javni sektor. Vendar pa se financira iz javnih financ, saj izvaja naloge po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) in Zakonu o štipendiranju (UL RS, št. 56/2013 – Zštip-1) ter regionalnem razvojnem programu Primorsko-notranjske 2014-2020.
Regionalna razvojna agencija nudi razvojno organizacijsko-tehnično in strokovno podporo razvoju regije. V ta namen nudi različne storitve, med drugim pripravo, izvajanje in spremljanje projektov, usposabljanje javnega in zasebnega sektorja za uspešno črpanje nacionalnih in evropskih sredstev, koordinacijo med vsemi odgovornimi subjekti za regionalni razvoj, svetovanje in izobraževanje, informiranje, komuniciranje in promocijo regije. Trenutno tečeta dva projekta: ForBioEnergy in Europe Direct Primorsko-notranjske regije.
Regionalna razvojna agencija deluje na projektni način in za svoje delovanje pridobiva sredstva tudi na trgu. Trenutno predstavljajo prihodki od projektov približno dve tretini njihovih sredstev. Preostali delež pa pokrivajo javna sredstva.


NZR pozar
Regionalna razvojna agencija ima trenutno 10 zaposlenih, njihovi profili pa so zelo različni. Med drugim so na agenciji zaposleni zgodovinar, komunikologinja, sociologinja, ekonomistka, etnologinja in kulturna antropologinja ter novinarka. Gospod Požar pa je izpostavil predvsem, da je njegova ekipa zelo samostojna, saj je on sam zelo strog kadrovnik, ki išče predvsem ljudi, ki dobro delujejo v ekipi. Poudaril pa je tudi, da je delo v agenciji močno vezano na projekte, zato je za iskalce zaposlitve pomembno znanje projektnega dela, projektni management in pa predvsem izkušnje z evropskimi razpisi. Zaželjeno pa je tudi poznavanje podjetnišva, vpogled v gospodarstvo in poznavanje lokalnih gospodarskih razmer in dogodkov. Po mnenju gospoda Požara pa je pomemben tudi karakter posameznika, saj lahko ta vpliva ne samo na njegovo delo, ampak tudi na delo celotne skupine.

Naš pogovor je trajal pribljižno uro in pol. Menim, da smo izvedeli nekaj zanimivih napotkov in informacij, ki nam bodo pomagale pri iskanju zaposlitve.

Zapisala: Maja Đević

Fotografije: arih Zavoda Nefiks

 


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00