Nefiks
Četrtek, 20 Junij 2019

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Priročnik "Nič o nas brez nas"

Mreža MaMa je na podlagi zaznane potrebe po nadgradnji znanj ter aktivnem vključevanju mladih z manj priložnostmi, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth Workers Academy.
Glavni namen partnerstva je bil preučiti dobre prakse na terenu s področja dela z mladimi iz treh skupin mladih z manj priložnostmi, in sicer: mladina iz ruralnih okolij, LGBT+ mladina, mladi s posebnimi potrebami (gluha in naglušna mladina) in nadgraditi znanja ter kompetence mladinskih delavcev na področju dela z omenjenimi ciljnimi skupinami mladih.


Priročnik »Nič o nas brez nas« za izvajanje delavnic z mladimi, ki je nastal kot rezultat projekta Youth Workers Academy z namenom vključevanja deprivilegiranih mladih v aktivno družbo ter krepitve kompetentnosti mladinskih delavcev, si lahko ogledate TUKAJ.
MaMa nic o nas
Priročnik temelji na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja in predstavlja orodje za kvalitetno mladinsko delo, zaradi česar v njem vidimo velik prispevek k razvoju mladinskega sektorja in dela v mladinskih centrih ter tudi širše.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Mreže MaMa (http://www.mreza-mama.si/youth-workers-academy/).

Vir: Mreža MaMa