fbpx
Prvi teden šole obiščite tudi mladinske organizacije

| Karierno mentorstvo

Izobrazba je pomembna. Izobraževanje pa ne poteka samo v šolah, pač pa tudi v mladinskih organizacijah, kjer se izvajajo različni projekti in delavnice. To je tisti del izobraževanja, ki je še vedno organiziran, a je obenem tudi zabaven in kreativen, mladim pa omogoča razvoj vseh tistih talentov, ki jih šola ne. Dragi starši, če si torej želite kreativnega, samostojnega in samozavestnega mladostnika, ki se zaveda svoje okolice, hkrati pa ga ni strah neuspeha, šolarje pošljite tudi v mladinske organizacije.


Mreža KROJ logotipMreža KROJ – Mladinska mreža za karierni razvoj je ob podpori Urada za mladino Mestne občine Ljubljana nastala iz potrebe po sodelovanju med organizacijami, ki delujejo v mladinskem sektorju na področju kariernega razvoja mladih. Članice mreže so organizacije, ki v svojem delovanju za mlade pripravljajo širok nabor priložnosti za razvoj njihovih talentov in za krepitev njihovih osebnosti. Nataša, mladinska delavka: »Najbolj me razveseli, ko neka mlada oseba izstopi iz cone udobja.  Lep primer je mlado dekle, ki je prvič samo odšlo v tujino, ko se je v okviru projekta Erasmus+ udeležila enotedenske mednarodne izmenjave v Španiji.«
V teh organizacijah mladi prevzemajo pomembne vloge, se samostojno oz. v družbi vrstnikov odločajo o izvajanju projektov, predlagajo svoje zamisli in ideje, dovoljeno pa se jim je tudi zmotiti – pri čemer se iz tega tudi kaj naučijo. Ksenja, mati ene izmed udeleženk aktivnosti, ki sta jih izvajali organizaciji TiPovej! in Javni zavod Mladi zmaji, o prednostih in napredku svoje hčere pravi naslednje: "Tam je dobila pogum, da išče priložnosti, ki jo dovolijo, da zažari s svojimi talenti. Mislim, da jo te izkušnje bogatijo in osmišljajo tudi s stališča formalne izobrazbe. V šoli je zaradi tega uspešna in proaktivna." Mentorji in mladinski delavci mladim pri njihovem udejstvovanju pomagajo, skupaj z njimi odkrivajo njihove karierne potenciale in jih usmerjajo na področja, za katera so talentirani. Dijakinja Žana iz Novega mesta nam je o Nefiks kariernem taboru, ki so ga za dijake pripravili drugi mladi, povedala: »Kot pomembno stvar smo prepoznali neformalno izobraževanje, ki nam daje širino, drugačna znanja in tudi drugačen način dela. Vesela sem, da sem bila del tega in nove izkušnje imam namen uporabiti v življenju.« Mladi na tak način pridobivajo številne kompetence in izkušnje, gradijo osebnost in samozavest ter imajo, ko se znajdejo na prelomnici, manj težav z odločanjem za poklic.

Prvi teden sole obiscite tudi mladinske organizacije
Ko šolarji sedajo v šolske klopi, je čas tudi za to, da obiščejo organizacije mladinskega sektorja. Članice Mreže KROJ (Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod BoB, Javni zavod Mladi zmaji, Mladinska postaja Moste, Zavod Voluntariat, Mreža MaMa, TiPovej!) so, tako kot tudi druge organizacije in mladinski centri, odprte za mlade in pripravljene na novo generacijo.

Za več informacij in brezplačno sodelovanje se obrnite na katerokoli omenjeno mladinsko organizacijo.

***
Logotipi Kroj


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

PON-PET → 9:00-17:00