fbpx
O avtorski in podjemni pogodbi

| S smehom nad prekarno delo

Ker se na trgu prekarnega dela pojavljajo tudi težave z izplačili, tokrat opisujemo 2 najbolj pogosti obliki pogodbe in na kaj morate paziti pri sklenitvi ene ali druge.
Avtorske pogodbe so danes že ustaljena oblika dela, vendar je pomembno, da pred sklenitvijo poznate njena določila in v čem se razlikuje od podjemne pogodbe.

Podjemna avtorska unleash
Preprosto povedano, v primeru avtorske pogodbe se avtor zaveže, da bo naročniku dostavil delo s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ta pa mu bo za to izplačal točno določen znesek.

Tako avtorska pogodba kakor tudi podjemna pogodba se lahko skleneta med naročnikom tako v primeru naročila kratkotrajnega kot tudi občasnega dela. V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki ureja določila avtorske pogodbe, ni zapisano, kako dolgo se lahko opravlja delo prek avtorske pogodbe.

KDO LAHKO OPRAVLJA DELO PREKO AVTORSKE POGODBE?
Preko avtorske pogodbe lahko dodatno delajo tako zaposleni, študentje kot tudi brezposelni, tako da je primerna pravzaprav za vsakogar, ki išče svoje mesto na trgu dela.

KATERE VRSTE DEL SO LAHKO PREDMET AVTORSKE POGODBE?
Že zgoraj omenjeni Zakon o avtorski in sorodnih pravicah kot predmete avtorskih pogodb opredeljuje:
1. govorjena dela (npr. govori, pridige, predavanja);
2. pisana dela (npr. leposlovna dela, članki, priročniki, študije ter računalniški programi);
3. glasbena dela (z besedilom ali brez besedila);
4. gledališka, gledališko-glasbena in lutkovna dela;
5. koreografska in pantomimska dela;
6. fotografska dela in dela, narejena po postopku, podobnem fotografiranju;
7. avdiovizualna dela;
8. likovna dela (npr. slike, grafike in kipe);
9. arhitekturna dela (npr. skice, načrti ter izvedeni objekti s področja arhitekture, urbanizma in krajinske arhitekture);
10. dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja;
11. kartografska dela;
12. predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave (tehnične risbe, načrti, skice, tabele, izvedenska mnenja, plastične predstavitve in druga dela enake narave).

V ČEM PA SE AVTORSKA POGODBA RAZLIKUJE OD PODJEMNE POODBE?
Predmet podjemne pogodba so lahko vsa občasna kratkotrajna in občasna dela, ki ne morejo biti predmet avtorske pogodbe (torej ne spadajo na področje književnosti, znanosti ali umetnosti). Podjemnik se s podpisom podjemne pogodbe zaveže, da bo v pogodbi opisano delo opravil v dogovorjenem časovnem roku, za kar mu bo delodajalec na koncu izplačal vnaprej določeno plačilo. Predmet podjemne pogodbe so tako lahko zelo različna dela, tudi fizična, vendar je včasih težko potegniti ločnico med vrstami dela, ki spadajo v okvire avtorske pogodbe, in vrstami dela, ki spadajo v okvire podjemne pogodbe.

ALI LAHKO ŽE ZAPOSLENI SKLENEJO PODJEMNO POGODBO?
Odgovor je: da. Podjemna pogodba je lahko sklenjena med fizično osebo in naročnikom. Ta je lahko tako pravna kakor tudi fizična oseba.  Zaposleni, ki ne sklene pogodbe s svojim delodajalcem, tako lahko podpiše podjemno pogodbo. Prav tako je dovoljeno, da zaposleni in njegov delodajalec skleneta podjemno pogodbo v primeru, ko se dogovorita za izvedbo dela izven siceršnjega opisa delovnih nalog, določenega v pogodbi o zaposlitvi.

Pozor! Bodite pazljivi pri sklepanju podjemne pogodbe s podjetjem. Če delo, ki ga opravljate v sklopu podjemne pogodbe, vsebuje elemente delovnega razmerja, namreč presega parametre, določene za opravljanje dela v okviru podjemne pogodbe in je torej v nasprotju z zakonom. Njena določila so sicer zapisana v Obligacijskem zakoniku (OZ).

Povzeto po:
https://data.si/blog/2017/08/14/avtorska-pogodba-ali-se-vam-splaca/
https://data.si/blog/2017/06/06/podjemna-pogodba/
https://www.informiran.si/portal.aspx?content=podjemna_pogodba


Več o avtorski in podjemni pogodbi pa si lahko preberete tudi v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Obligacijskem zakoniku (OZ).

Članek je del informiranja mladih o pasteh prekarnega dela, ki ga izvaja ZAvod NEFIKS v okviru projekta "S smehom nad prekarno delo".
Foto: Unsplash.
***
Pasica s smehom nad prekarno delo


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00