fbpx
Pravica do dostojnega dela

| S smehom nad prekarno delo

Izjava za javnost ob zaključku projekta S smehom nad prekarno delo
Na Zavodu Nefiks opažamo trend zaposlovanja mladih v nestalnih, prekarnih oblikah dela. Samo po sebi to ne bi bilo slabo, če bi vodilo v napredovanje in enake priložnosti na trgu dela za mlade, ki se odločijo ali so se celo primorani zaposlovati v takšnih oblikah. Žal pa se čedalje bolj kaže, da te oblike ne prinašajo stabilnosti, ne omogočajo avtonomije mladih, prihaja celo do tega, da se jih v očeh statistike smatra kot zaposlene, neproblematične, medtem, ko se sami srečujejo s težavami doseganja minimalne plače, nimajo nadomestil za bolniške odsotnosti, da o tem, da banke tako zaposlenim ne omogočajo kreditov, niti ne govorimo. Ob tem so v posebno težkem položaju mlade ženske.

V sodelovanju z Uradom vlade za komuniciranje odločili za izvajanje projekta S smehom nad prekarno delo z namenom naslavljanja človekove pravice do dostojnega dela. Za glavni način komunikacije smo si izbrali Stand - up.  Le tega vidimo kot način, kako zelo resno temo prekarnega dela mladim predstaviti veliko bolj sproščeno. Izziv, kako presegati zgolj humor smo uresničili z delavnicami, ki sledijo takoj za stand-up nastopom.

V delavnicah po vsej Sloveniji so bile tematike obravnavane strokovno in so odgovarjale na zagate s katerimi se srečujejo mladi na trgu dela, sodelovali pa so tudi mladi, ki so si sami ustvarili dostojne oblike dela. Na delavnicah se je izkazalo, da si mladi želijo več osveščanja o tematiki na splošno – da ne ostanejo v situaciji sami, pač pa da je družba senzibilizirana na ta fenomen. Težavo predstavlja tudi dejstvo, da se mladi večinoma sploh ne zavedajo, da so prekarci. Dobrodošlo bi bilo tudi večje sistemsko povezovanje med njimi in pomoč lokalne skupnosti pri najemu / dostopu do prostorov. Prav tako si želijo več možnosti povezovanja in spremembo zakonodaje, tako, da se prekarne oblike dela izenačijo s stalnimi na način, da je mladim omogočeno najemanje kreditov, plačilo bolniške odsotnosti, regres in plačilo dopusta.

Prekarno delo temelji na socialni negotovosti, povezani s hkratnim stanjem ekonomske odvisnosti od delodajalca, ki delavca in njegovo družino postavlja v negotovo socialno situacijo; ta jim pogosto preprečuje dostojno življenje. Prekarno delo ne zagotavlja socialne in ekonomske varnosti, rednega delovnika in plačanih počitnic; prekarno delo služi vzpostavitvi nepravičnega delovnega razmerja, ki delavca oropa pravic, ki mu pripadajo, zato se mu mora ustavna država jasno zoperstaviti. Mladi prekarni delavci pričakujejo od države hitro in dolgoročno ukrepanje, ki bo tudi zanje prinašalo enake možnosti. Projekt se je izkazal za učinkovito orodje za vnašanje tovrstnih vsebin v vsakdanje življenje mladih in v njihovo lokalno okolje, medtem ko je za reševanje zapletene situacije potrebno še veliko politične volje, osveščanja in izobraževanja mladih v smeri razvoja finančno vnovčljivejših kompetenc – predvsem pri mladih dekletih.
S smehom nad prekarno delo grafika
***
Pasica s smehom nad prekarno delo

KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00