Nefiks
Sobota, 21 September 2019

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Povzetek posveta "Javna uprava po meri državljana"

V četrtek, 14. 2. 2019, je potekal tematski posvet na temo kohezijske politike, ki ga je organiziral CNVOS je v sodelovanju z Radiom Študent. Tokratni posvet se je osredotočil na 11. tematski cilj Strategije EU 2020 – Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

Na posvetu je Mateja Mejavšek, predstavnica Urada za kohezijsko politiko, na kratko predstavila delovanje samega urada, nadalje pa smo spoznali predstavnike posameznih projektov, financiranih iz kohezijskih sredstev.

Tatjana Mizori Zupan, vodja projekta eUprava, je predstavila mejnike in dosežke portala, poudarila pa je tudi zadovoljive rezultate, ki jih dosegajo ob vsakem novovpeljanem obrazcu. Predvsem je zadovoljna z odzivom na novo storitev možnosti opredelitve glede darovanja organov, zaveda pa se, da je potrebno v smeri informiranja državljanov potrebno storiti še precej. Katja Glavič je osvetlila dosežke portala STOP birokraciji (ukinitev potrjevanja zdravstvenih kartic, poenostavitev sistema za socialne prispevke,...) predvsem pa je pozvala k uporabi portala, saj so predlogi slišani, premišljeno obravnavani, rešitve podane na za to pristojne službe, sam predlagatelj pa zmeraj prejme odgovor. Ana Oblak, predstavnica Slovenske poslovne točke SPOT (e-Vem), je predstavila sam portal, namenjen poslovnim subjektom v nastajanju, obratovanju ali zapiranju storitev, pred kratkim nadgrajen s storitvami s področja internacionalizacije in tujih investicij. Matija Kodra iz Inovativen.si pa je poudaril predvsem človeški vidik samih portalov, ki so konec koncev namenjeni državljanom.

digital phone laptop unsplash

Dialog se je razvil predvsem v smeri uporabe, (ne)poznavanja in (ne)dostopnosti elektronskih storitev, ki so državljanom na voljo. Zaključek posveta lahko strnemo v naslednjih ugotovitvah:

  • nujnost informiranja in širjenja znanja uporabe portalov ter
  • prilagoditev portalov za osebe s posebnimi potrebami.

Posvet se je odvil v okviru projekta Govoriš kohezijsko?, kjer so na tematskih dogodkih predstavljene problematike in specifike izbranih tematskih sklopov evropske kohezijske politike.

V imenu Zavoda Nefiks se je posveta udeležila Urška Marzidovšek.