Nefiks
Četrtek, 28 Maj 2020

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Potrdilo "Moje izkušnje"

Potrdilo "Moje izkušnje" beleži delovne izkušnje in kompetence pridobljene s študentskim delom preko e-Študentskega Servisa.

Beleženje izkušenj je povzeto po sistemu Nefiks.

»Moje izkušnje« je digitalni portfolio, dostopen v e-poslovalnici e-Študentskega servisa in sicer vsem dijakom in študentom e-Študentskega Servisa. Pripravljen je z razlogom, da dijaki in študentje lahko sproti in enostavno beležijo znanja in spretnosti, ki so jih pridobili s študentskim delom. Digitalni portfolio "Moje izkušnje" prinaša kvaliteten informativen pregled delovnih aktivnosti tekom opravljanja študentskega/dijaškega dela. Hkrati je to pridobitev tudi za delodajalce, saj bodo dobili enostaven, enoten in verodostojen pregled vseh znanj, ki jih je študent/dijak pridobil v času študija.

e studentski servis moje izkusnje 1aPotrfolio del, ki si jih kot dijak ali študent opravljal preko e-Študentskega servisa, vsebuje osnovne informacije o opravljenem delu, zabeležena je osnovna kompetenca, ki si jo pridobil/okrepil pri opravljanju dela ter dodatne kompetence.  

Kompetence so ključne značilnosti vedenja zaposlenih, ki so osnova za učinkovito delovanje na delovnem mestu. Pomenijo sklop znanj, veščin, razvijanje sposobnosti, spretnosti in tudi osebnostnih lastnosti, vrednot, motivacije, samopodobe, čustev, vzorcev razmišljanja ipd. Kompetence pokažejo, kaj dejansko nekdo lahko naredi in njegov odnos do dela. Kažejo se v uspešno opravljenem delu glede na postavljene zahteve, v ravnanju na različnih delovnih in tudi življenjskih situacijah.

Nabor kompetenc smo pripravili strokovnjaki iz Zavoda Nefiks in iz kadrovske službe e-Študentskega Servisa, ki se že desetletja ukvarjajo s tem. Pri vsakem delu je napisan delodajalec, število opravljenih ur in osnovna kompetenca, pridobljena z delom preko e-Študentskega Servisa. Ta del je avtomatski in smo ga naredili na e-Študentskem Servisu skupaj z Nefiksom. Nato imaš še možnost, da obkljukaš dodatne kompetence oz. znanja, ki si jih po svoji oceni pridobil/a pri opravljanju dela.

Nabor delovnih izkušenj »Moje izkušnje« se za obdobje od leta 2005 naprej beleži vsem dijakom/študentom, ki so delali prek e-Študentskega Servisa, izgled izpisa najdeš tukaj.

e studentski servis moje izkusnje 1b

Več si lahko prebereš na spletni strani e-Študentskega Servisa.