fbpx
Osebna dopolnilna dejavnost (ODD)

| Nefiks karierne rešitve

Osebno dopolnilno delo je oblika opravljanja dela preko vrednotnice, ali z drugimi besedami dokumenta, na podlagi katerega lahko opravljamo določena dela. Med dela, ki jih lahko prijavimo kot ODD lahko štejemo občasno pomoč v gospodinjstvu, nabiranje gozdnih sadežev in zelišč, ter izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti.

Osebna dopolnilna dejavnost lahko predstavlja dobrodošel dodatni zaslužek k rednim dohodkom, hkrati pa je lahko odlična priložnost za testiranje poslovne ideje posameznika, ki se lahko razvije v obetaven posel.

 osebna dopolnilna dejavnost

Kdo lahko opravlja ODD?

Ena izmed večjih prednosti osebne dopolnilne dejavnosti je, da jo lahko opravlja kdorkoli, ne glede na trenutni status. To pomeni, da jo lahko opravljajo tudi študentje, dijaki, brezposelni ali upokojenci.

Katera dela štejejo med ODD?

Dela, ki štejejo v osebno dopolnilno dejavnost uvrščamo v dve skupini – A in B. Na seznam A so uvrščena tista, ki jih fizična oseba opravlja za drugo osebo. Poudarek je na tem, da se ta dela ne smejo opravljati za pravno osebo, kot je na primer s.p., d.o.o., zavode, društva in podobno. Med ta dela štejemo:

  • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
  • občasna pomoč pri kmetijskih delih,
  • občasno varstvo otrok, pomol starejšim, bolnim ali invalidoma na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego.
  • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznostih.
  • občasno prevajanje ali lektoriranje,
  • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih, občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Na seznamu B pa spadajo produkti, ki jih nekdo izdeluje sam. Sem spada:

  • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju,
  • izdelovanje izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, popravilo in prodaja le-teh,
  • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
  • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

Kako uredim ODD pred začetkom dela?

Pred začetkom opravljanja dela je treba vse v zvezi z osebnim dopolnilnim delom urediti pri AJPES. Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali osebno na upravni enoti.

Kaj je vrednotnica in kako jo uporabljam?

Oseba, ki opravlja ODD, mora pred začetkom opravljanja dela pridobiti vrednotnico. Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja osebno dopolnilno delo in s katero se za izvajalca plačajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pri dejavnostih s seznama A kupi vrednotnico naročnik, pri dejavnostih s seznama B, pa izvajalec dela kupi vrednotnico sam. Vrednotnica velja za koledarski mesec, njena cena pa je 9,80 €.S plačilom vrednotnice naročnik in izvajalec poskrbita za zakonito naročilo in izvedbo dela, izvajalec ima s tem tudi večjo socialno varnost.

To je vse, kar potrebujete vedeti za začetek opravljanja ODD. Ne glede na to ali ste študent, dijak ali pa brezposelna oseba, lahko s svojo dejavnostjo ali hobijem tudi nekaj zaslužite. Če pa ste na nekem področju resnično nadarjeni, je lahko osebna dopolnilna dejavnost odličen poligon za preizkušanje poslovne ideje.

Več o ODD si lahko preberete na spletni strani SPOT (Slovenska poslovna točka): https://evem.gov.si/, ali pa spremljajte delavnice Nefiks karierne rešitve, kjer boste pridobili vso potrebno znanje na področju podjetništva. Se vidimo!

Viri:

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00