fbpx
Zaposlovanje v nevladnih organizacijah

| Nefiks karierne rešitve

V Sloveniji deluje več kot 27 tisoč nevladnih organizacij (NVO), ki so dejavne praktično na vseh področjih življenja – od sociale, kulture, športa, zagovorništva, ekologije in zdravja do civilne zaščite ter drugih področij današnje družbe. Načini, kako se lahko posamezniki vključijo v delovanje posameznih NVO, pa so predstavljeni v nadaljevanju.

2020 NKR zaposlovanje v NVO

Prostovoljstvo

Delovanje in udejstvovanje v NVO je na začetku največkrat prostovoljne narave. Prostovoljstvo je tista oblika dela, preko katere se opravi ogromno delovnih ur v NVO. V letu 2018 velika večina - kar 92,07 % NVO - ni imel niti enega zaposlenega, a kljub temu so delovale s pomočjo prostovoljstva. Več o prostovoljstvu in o tem, zakaj se splača postati prostovoljec si lahko preberite v enem izmed prihajajočih člankov.

Delo preko pogodbe o zaposlitvi

Kljub temu, da skupno število zaposlenih v NVO v zadnjih letih raste, je delež redno zaposlenih v NVO še vedno precej nizek in sicer je v letu 2018 znašal 8.297 ljudi. V primeru, da opravljamo delo v NVO prek pogodbe o zaposlitvi, se med delavcem in delodajalcem (NVO) vzpostavi delovno razmerje. Praviloma se sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom, zakon pa določa tudi izjeme. Pogodba o zaposlitvi za določen čas in pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom sta le dve izmed njih.

Posebna oblika je pogodba o zaposlitvi vezana na projektno delo. Ko NVO pridobi večji projekt, lahko za čas izvedbe sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Študentsko delo

Začasno in občasno delo v NVO lahko opravljajo tudi dijaki in študentje na podlagi napotnice, ki jo izda tako imenovani študentski servis.

Delo preko civilne pogodbe

Avtorska pogodba – Skleneta jo fizična oseba, ki ustvari avtorsko delo kot individualno intelektualno stvaritev, in naročnik (NVO), ki plača avtorju dogovorjen honorar. Za avtorska dela štejejo govorjena in pisana dela, glasbena, gledališka, fotografska, avdiovizualna dela, arhitekturna dela in podobno.

Podjemna pogodba Velja, kadar se podjemnik zavezuje opraviti določen posel (izdelava, popravilo kakšne stvari, telesno, umsko delo), naročnik (NVO) pa se zavezuje k plačilu le-tega.

Če vas o delu znotraj NVO zanima še več, spremljajte delavnice Nefiks karierne rešitve, kjer boste med drugi spoznali vse oblike nevladnih organizacij, kako delujejo in kako se je v njih možno tudi zaposlovati. Vabljeni tudi k spremljanju dogodkov Stičišča Središče - stičišča nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije, kjer lahko o delovanju nevladnih organizacij zveste še več.

Viri:

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00