fbpx
Pomen dobrega komuniciranja v nevladnih organizacijah

| Albertos blog

Komunikacija je izjemno pomembna, saj gre za naše sredstvo medsebojnega razumevanja. Je orodje, ki pripomore k temu, da dobimo, kar želimo in potrebujemo. Zelo pomembna je medsebojna komunikacija v osebnih in poslovnih odnosih, pri slednjih gre predvsem za interno komunikacijo v organizacijah in podjetjih.
Za sleherno organizacijo je najpomembnejša vrsta komunikacije ravno interna komunikacija, saj brez nje lahko pride do neželenih negativnih posledic.

 

2021 interna komunikacija Alberto


 
Kaj dosežemo z dobro interno komunikacijo?

- Razvito korporacijsko kulturo: s skupnim jezikom spodbujamo ustvarjanje občutka pripadnosti in skupne zgodovine. Korporacijska kultura omogoča, da se organizacija s pomočjo svojih vrednot in zgodovine razlikuje od svoje konkurence.


"Približno 60 % zaposlenih bi bilo pripravljenih oditi iz vašega podjetja in se zaposliti pri konkurenci, ki ima bolje razvito korporacijsko kulturo." Speakap Study (2019)


- Pripadnost in motiviranost zaposlenih: Danes se veliko zaposlenih sooča z nespečnostjo, tesnobo, stresom in drugimi boleznimi. Zagotavljanje zdravega delovnega okolja je bistvenega pomena za dobro počutje zaposlenih in produktivnost organizacije.


"59 % zaposlenih je mnenja, da je dobro počutje na delovnem mestu izjemnega pomena v njihovem podjetju." Steelcase Studio


- Zvestobo zaposlenih: če vam je delovno mesto všeč in se tam počutite lagodno, ga nedvomno ne boste zapustili. Zaposleni v podjetjih ostajajo zaradi različnih razlogov: svojih zadolžitev, plače, sodelavcev itn. S svojimi dejanji in izoblikovanjem skupnih vrednot boste ustvarili okolje, katerega si nihče izmed zaposlenih ne bo želel zapustiti.


"70 % zaposlenih je bolj zvestih transparentnim podjetjem in tistim, ki jasno sporočajo svoje cilje.” Harris Poll Survey (2014)


- Uspešno pridobivanje novih kadrov: Interna komunikacija lahko izboljša proces zaposlovanja. S predstavitvijo prostih delovnih mest vsem zaposlenim in razlago dobrih in slabih strani postopkov zaposlovanja, interna komunikacija pripomore k učinkovitosti pridobivanja novih kadrov. Zaposleni so namreč ponosni, če jim delodajalec zaupa, prav tako cenijo tudi dejstvo, da lahko vplivajo na sestavo ekipe.


- Višjo produktivnost: Ko zaposleni začutijo pripadnost k podjetju, ponotranjijo njegove vrednote in vanj tudi zaupajo. Želijo si, da podjetje, kjer so zaposleni, napreduje, saj so motivirani in se na svojem delovnem mestu počutijo prijetno.


- Povečan obseg dela: Višja stopnja produktivnosti pripelje do povečanega obsega dela. Posledično lahko vaša organizacija doseže več ljudi in organizira nove projekte.


Do česa lahko pripelje pomanjkljiva interna komunikacija?

- Pomanjkanja kompromisov.

- Širjenja govoric in nezaupanja:
Če organizacija sprejme odločitve, ki zaposlenim niso razumljive, lahko zlahka pride do širjenja lažnih govoric zaradi pomanjkanja komunikacije. Do zmanjšane produktivnosti in pomanjkanja interesa med zaposlenimi lahko pripelje sleherna nepomembna govorica.

- Nestrinjanja zaposlenih glede korporacijske strategije: Pomanjkanje interne komunikacije lahko pripelje do zmede, predvsem, če zaposleni zadeve dojemajo drugače in v podjetju ni skupnega diskurza.


- Nezmožnosti upravljanja znanja: Interna komunikacija v organizacijah je nujna, ko pride do upravljanja znanja, saj slednje ni uporabno, če ni ustrezno razporejeno.


- Oteženega postopka sprejemanja odločitev: Osebe, odgovorne za različna področja v organizaciji, morajo dobro komunicirati s svojimi zaposlenimi, saj le tako pridobijo vse potrebne informacije o njihovih zadolžitvah, kar pomembno vpliva na pravilno sprejemanje odločitev.


- Nefunkcionalnosti ekip in pomanjkanja organizacije: Za uspešno sodelovanje v ekipi je komunikacija bistvenega pomena. Delo v ekipi gre najbolje od rok posameznikom, ki so empatični in sposobni stkati dobre medosebne odnose. Ekipa brez komunikacije ne deluje kot celota, kar pripelje do pomanjkanja organizacije pri izvedbi projektov.
 

2021 interna komunikacija Alberto 2


Nekaj nasvetov za izboljšanje interne komunikacije

Za doseganje optimalne interne komunikacije je ključno izvesti ustrezno strateško načrtovanje, ki vzpostavi uspešen komunikacijski načrt. Načrt mora vključevati glavne cilje, dejavnosti, potrebne za ohranjanje dobrih odnosov, in strategije ter taktike, povezane s komunikacijo znotraj organizacije.


Komunikacijski načrt mora vsebovati:
- Oceno prvotnega stanja organizacije;
- soglasje o slehernem podanem predlogu;
- učinkovite aktivnosti in načrtovanje nadzora nad njimi;
- skupinske aktivnosti (zajtrki, obroki, sestanki, srečanja, obiski itn.);
- razna usposabljanja: mentorstvo, seminarje, tečaje itn.;
- načrt merjenja zadovoljstva in uspešnosti (ankete, diagnostika itn.);
- načela, ki spodbujajo povratne informacije.

Interna komunikacija je bistvenega pomena. Je središče številnih pomembnih tematik. Vpliva na kakovost počutja zaposlenih na delovnem mestu in deluje kot katalizator ekonomske in gospodarske aktivnosti. Interna komunikacija je skupaj z zaposlenimi pomembno koleslje vsake organizacije. Je gonilna sila, ki vodi k dobri organiziranosti na vseh nivojih. Zahteva mobilizacijo pravih orodij in pravih ljudi, saj le tako je optimalen potencial podjetja dosežen.

 

Članek je pripravil Alberto Arcas Nevado

Prevod: Katarina Jarc


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00