fbpx
default_mobilelogo
 • dekleta ne izdelujejo le piškotov copy NAGRADA popravljeno
 • 2020 april druzabne igre banner
 • NEFIKS banner 720x180 manader druzbenih omrezij
 • P EU banner2 720x180
 • aktualnoaktualno 720px 2
 • sticisce banner
 • banner pridruzi se ekipi
 • Anita Boljte popravljeno
 • Romina Godnič Grošelj popravljeno
 • Tadeja Ozebek
 • Sabina Ivanov
 • Kristy Turk
 • Teja Simcic
 • Urska Bencina
 • Lucija Jezersek
 • Klara Zavrl
 • Adriana Lorenzutti
 • Sara Marn
 • Anja Jakse
 • Taja Kaker
 • NKR Banner 240x240
Dilema, s katero se srečujejo vsi podjetniki je, kako postaviti prodajno ceno svojim produktom/storitvi na način, da bo cena dovolj nizka in tako omogočila prodor na trg in pridobivanje novih kupcev in hkrati dovolj visoka, da bo pokrila vse stroške in omogočila doseganje dobička. Ravno zaradi tega, mora biti določanje prodajne cene natančno in premišljeno.


Ker je vse povezano s stroški, je za reševanje te dileme najprej potrebno določanje polne lastne cene oziroma stroškovne cene podjetja. Polna lastna cena izdelka ali storitve je seštevek vseh stroškov, ki jih izdelek ali storitev povzroči. Pri tem se v praksi velikokrat pozabi, da poleg stroškov, ki so neposredno povezani z izdelavo izdelka, v podjetju nastajajo tudi drugi stroški, ki jih morate pokriti z ustvarjenimi prihodki. Da bi znali pravilno izračunati polno lastno ceno, ki predstavlja podlago za ustvarjanje prodajne cene, je nujno poznavanje vseh stroškov. 2021 NKR polna cena

Stroški, ki nastajajo v delovnem procesu

👉🏼 Naravni stroški
V vseh poslovnih procesih nastopajo prvine, ki ob uporabi povzročajo tako imenovane naravne vrste stroškov. Za primer prvine lahko vzamemo delovna sredstva (proizvajalna oprema, računalniki, orodje, prevozna sredstva). Strošek pri tem predstavlja amortizacija oziroma porazdelitev zneska nabavne vrednosti delovnega sredstva med stroške v celotni dobi, ko bomo sredstvo uporabljali. Primer prvine so lahko tudi delavci s svojo delovno silo. Strošek pri tem je strošek plač.

👉🏼 Fiksni in spremenljivi stroški
Fiksni stroški so stroški, ki se v celotnem znesku ne spreminjajo zaradi spremembe v obsegu poslovanja. Taki stroški so na primer stroški najemnin, zavarovanj, stroški oglaševanja… Značilnost fiksnih stroškov je, da če se obseg poslovanja poveča, se fiksni stroški na enoto izdelka/storitve znižajo.

Spremenljivi stroški so na drugi strani stroški, ki se sorazmerno spremenijo s povečanjem (ali zmanjšanjem) obsega dejavnosti. Tipičen primer spremenljivih stroškov so stroški materiala. Na primer če se obseg poslovanja poveča za 20 %, se bodo tudi spremenljivi stroški oziroma stroški materiala zvišali za 20 %.

👉🏼 Neposredni in posredni stroški
Neposredni stroški so tisti stroški, ki jih lahko neposredno povežemo s posameznimi izdelki ali storitvami, na primer strošek porabljenega materiala.

Posredni stroški pa so tisti stroški, ki jih ne moremo neposredno povezati s posameznimi izdelki ali storitvami. Primer splošnih stroškov je na primer plača vodje proizvodnje ali strošek amortizacije opreme.

Določanje polne lastne cene

2021 NKR polna cena 2

Sedaj ko smo spoznali vrste stroškov, ki nastajajo v poslovnem procesu, se lahko lotimo določanja polne lastne cene.

Za potrebe določanja bi bilo idealno, če bi bili vsi stroški neposredni. V tem primeru bi bila polna lastna cena zgolj seštevek vseh neposrednih stroškov. V praksi pa o polni lastni ceni govorimo šele takrat, ko upoštevamo prav vse stroške podjetja. Elemente polne lastne cene lahko razčlenimo tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

Polna lastna cena je seštevek vseh vrst stroškov, ki jih vidite na sliki. Do polne lastne cene lahko pridemo tudi z enostavnim izračunom. Pri izračunavanju polne lastne cene vključimo vse stroške izdelka ali storitve. Če podjetje proizvaja en sam izdelek, potem je izračun lastne polne cene preprost in sicer vse stroške v nekem obdobju delimo s številom proizvedenih enot.

V praksi je podjetij, ki proizvajajo en sam izdelek, malo. Zato podjetniki večinoma pri izračunavanju lastnih cen potrebujete pomoč računovodij, ki izračunajo obseg stroškov, ki niso neposredno povezani z izdelavo izdelka. Prav tako je določanje polne lastne cene težavno na področju storitev, saj storitve največkrat niso »standardizirane« ali enake za vse uporabnike.

Določitev cene produkta ali storitve torej ni tako enostavno, kot se morda zdi na prvi pogled, temveč zahteva kar nekaj kritičnega premisleka. Določitev polne lastne cene pa nam pove zgolj to, koliko stroškov nastaja v poslovnem procesu. Slednje pa še ne pomeni dobička. Z vidika ustvarjanja dobička v podjetju je torej pomembno, da je prodajna cena izdelka ali storitve večja od polne lastne cene.

V naših naslednjih objavah si lahko preberete, kaj vse je potrebno upoštevati pri določanju prodajne cene. Predstavili bomo tudi tri metode, ki so vam lahko v pomoč, zato spremljajte naše objave še naprej. Prav tako vas vabimo k spremljanju ostalih kanalov Zavoda Nefiks, kjer lahko zasledite veliko uporabnih delavnic, tudi s področja podjetništva.

Klara Anžlovar

Viri:
-        https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_4_dolocanje_cene.pdf
-        Slika: https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_4_dolocanje_cene.pdf

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb

Kontakt

 • nefiks@nefiks.si
 • 040 698 915
 • DŠ: 90510615

Pisarna:
Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

Uradne ure pisarne:
TOREK od 10. do 13. ure in od 15. do 17. ure
ČETRTEK od 9. do 13. ure in od 15. do 17. ure

O nas

Pridruži se Nefiksu!

Delujemo po principu mladi za mlade in tudi tebe vabimo, da se pridružiš ekipi #mladihinkompetentnih.

Pridruzi se ekipi

 

Izpostavljeno ...

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
MladinskoDelo logotipa

Javni interes

Imamo status organizacije v javnem interesu pri Uradu RS za mladino. Podpira nas tudi Urad za mladino Mestne občine Ljubljana, ki sofinancira projekt KolegiceKarierni labirint, MC Vič in Mrežo KROJ.

URSM logo spletna stran

Koristne povezave

Naš ustanovitelj je društvo Mladinski ceh.
Naš glavni financer URSM.
Smo konzorcijski partner mreže MINVOS.

Oglejte si še: