fbpx
Skladnost poslovanja

| Nefiks karierne rešitve

Vsak podjetnik/ca se prihaja v stik z različnimi z zakoni in predpisi ne glede na to, s kakšno dejavnostjo se ukvarja. Dejstvo je, da je poznavanje zakonodaje neizogiben del poslovanja vsakega podjetja. Kot podjetnik/ca se boste pri poslovanju hitro soočili s potencialnimi nepravilnostmi, ki so posledica ne skladnega poslovanja z zakoni in predpisi. Razlog se največkrat skriva v tem, da ne prepoznate nevarnosti in se enostavno ne zavedate, kje vse prežijo na vas. Zato, se boste lahko v prihodnosti izognili marsikateri nevšečnosti, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj bistvenih zakonov in predpisov, ki jih mora poznati vsak/a podjetnik/ca.


Temeljni zakoni in predpisi

??Zakon o gospodarskih družbah
Temeljni predpis, ki ureja statusno-pravni položaj družb in samostojnih podjetnikov, je Zakon o gospodarskih družbah RS(ZGD – 1). Ta zakon določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. V njem so urejena vprašanja razmerij med družbeniki, zastopanju družbe, poslovnih knjigah, letnih poročilih, odgovornosti za obveznosti in mnogo več.

??Davčni zakoni
Za poslovanje podjetja so izjemno pomembni davčni zakoni RS, in sicer:
· Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2),
· Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),
· Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) in
· Zakon o dohodnini (ZDoh-2).

Na sklop davčne zakonodaje se navezujejo tudi predpisi s področja socialne varnosti, in sicer:
· Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2),
· Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in
· Zakon o urejanju trga dela (ZUTD).

??Zakon o delovnih razmerjih
Če podjetje zaposluje nove sodelavce, se mora podjetnik natančno seznaniti z določbami Zakona o delovnih razmerjih RS (ZDR-1). V njem so opredeljene obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, delovni čas, nadurno delo, razporejanje delovnega časa, odpoved pogodbe o zaposlitvi itd.

??Obligacijski zakon
Pri poslovanju podjetje vstopa v številna pogodbena razmerja s poslovnimi partnerji. V Obligacijskem zakoniku (OZ) je poleg splošnih pravil mogoče najti določbe o posameznih pogodbah npr. o kupoprodajni pogodbi, najemni pogodbi, gradbeni pogodbi, podjemni pogodbi itd.

skladnostposlovanja

Specifični zakoni in predpisi

Poleg zgoraj navedenih predpisov, ki jih mora poznati praktično vsak podjetnik, pa so v nadaljevanju navedeni še nekateri zakoni, ki so vezani na posamezno dejavnost podjetnika.

??Obrtni zakon
Obrtni zakon je temeljni predpis na področju obrti in sicer določa, kaj je obrtna dejavnost, pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejavnosti domače in umetnostne obrti itd. Če vaša dejavnost ne spada pod obrtno morate biti pozorni. saj to lahko zahteva drugačne pogoje za njeno opravljanje.

??GDPR
Ta zakon je predvsem relevanten, če posluje preko interneta. General Data Protection Regulation ali krajše – GDPR, je splošna uredba EU o varstvu podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov. Zaradi povečane digitalizacije je nastala visoka potreba po varovanju podatkov, saj zlahka pride do nezakonite, nepoštene, nepregledne obdelave in uporabe, zlorab. GDPR določa, da se podatke sme uporabljati le za namene, za katere obstaja soglasje.

??Zakon o inšpekcijskem nadzoru
Ta zakon pride v poštev, če imate na primer trgovino in prodajate živila. V tem primeru lahko inšpektorji opravijo nadzor nad varnostjo, kakovostjo in pravilnim označevanjem živil.

To so le nekateri najpomembnejši zakoni v morju predpisov. Za natančnejše odgovore in v izogib tveganjem je priporočljivo, da se podjetnik predhodno posvetuje z ustrezno usposobljenim pravnim strokovnjakom. Kot podjetnik si lahko z eno napako uničite leta truda, ki ste ga vložili v razvoj svojega podjetja, saj poslovanje, ki ni skladno z zakonodajo in predpisi povzroča stroške, povezane tudi s tožbami in odškodninami. Ravno zaradi tega je čas, namenjen v skladnost poslovanja - dobro porabljen.

Za še več koristnih nasvetov za mlade, ki se podajajo na podjetniško pot, sledite kanalom Zavoda Nefiks.

Klara Anžlovar

Viri:
- https://www.racunovodstvo.net/zakonodaja/zgd
- https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/poglavje_9_skladnost_poslovanja.pdf
- https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/poslovanje/katere-zakone-mora-poznati-podjetnik
- Slika: https://unsplash.com/photos/veNb0DDegzE

2020 NKR logo all5 nalozbo rgb


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00