fbpx
Intervju s Tadejem Kobalom - članom Sveta Vlade RS za mladino

| Zavod Nefiks

Zavod Nefiks čestita Tadeju Kobalu ob izvolitvi v Svet Vlade RS za mladino. Tadej sodeluje z nami na več področjih, kjer se je izkazal kot izredno nadarjen na področju organizacije večjih dogodkov in pri vzpostavljanju primernega okolja za participacijo mladih. Prepričani smo, da bo Tadej svojo vlogo odlično izpeljal! :)
Vabljeni tudi k branju intervjuja, ki smo ga ob tej priložnosti pripravili z njim.


2021 Zavod Nefiks Tadej Kobal lasten arhiv

Tadej Kobal, foto: Osebni arhiv

Kdo je Tadej Kobal in kaj rad počne?
Sem študent tretjega letnika politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, pred kratkim pa sem pridobil tudi naziv mladinskega delavca. Že vse od osmega razreda osnovne šole, ko sem postal prostovoljec na socialnovarstvenem programu za otroke in mladostnike v rodni vasi Slap, sem dejaven v različnih mladinskih in drugih nevladnih organizacijah. Trenutno sem najbolj dejaven na Zavodu Nefiks, ki me je tudi predlagal za člana Sveta Vlade za mladino, pa tudi na Amnesty International Slovenije, Simbiozi in drugod. Rad delam z mladimi in za mlade, pri tem pa razumem, da moramo mladi poskrbeti tudi za starejše ter jih vključevati v družbo.

 

Kako to, da si se odločil za kandidaturo v SVM?
Za kandidaturo za člana Sveta Vlade za mladino sem se odločil, ker imam na področju mladinskega dela veliko izkušenj. Prepričan sem, da sem seznanjen s problematikami, ki se tičejo mladine, prav tako mi ne predstavlja težav širše poznavanje mladinske politike. Kot študentu politologije mi članstvo v SVM predstavlja tudi pomemben strokovni izziv, ki se ga zelo veselim.

 

Kaj sploh je SVM in kako vidiš v njem svojo vlogo?
SVM oziroma Svet Vlade Republike Slovenije za mladino je posvetovalno delovno telo Vlade s področja mladine. Naloga tega sveta je, da spremlja in ocenjuje položaj mladih v družbi, preverja upoštevanje želja mladih, predlaga ustrezne ukrepe in rešitve za težave mladih, daje mnenja pristojnim organom o aktualnih vprašanjih, ki zadevajo mlade, ter vzpodbuja sodelovanje mladih v različnih posvetovalnih in soodločevalskih telesih na lokalni in državni ravni. SVM sestavljajo predstavniki mladinskih organizacij in združenj ter predstavniki Vlade. Moje naloge bodo tako obsegale vlaganje pobud, predlogov in dajanje mnenj glede vprašanj, ki zadevajo mlade. Tu se bom moral močno oprijeti na svoje dosedanje izkušnje s področja mladinskega dela, pa tudi na povratne informacije organizacij.

 

Kaj ti pomeni, da so te pri tem podprle tudi druge organizacije?
Za člana SVM me je predlagal Zavod Nefiks, s katerim tudi sicer redno sodelujem. Zelo me veseli, da so tudi druge organizacije prepoznale moje kompetence s tega področja in zagnanost ter mi namenile svoj glas. Obenem pa se seveda zavedam, da to s seboj prinaša tudi veliko odgovornost. Seveda nameravam pri svojem delu v največji možni meri upoštevati tudi predloge in mnenja organizacij, ki so me izvolile, in z njimi bom pred sejami SVM tudi aktivno sodeloval.

 

Kako vidiš vlogo mladih v Sloveniji?
Mladi v Sloveniji so po mojem mnenju izredno zagnani. Želijo izboljšati razmere ne le v Sloveniji ali občini, temveč tudi na evropski in globalni ravni. Niso obremenjeni z občinskimi ali državnimi okviri. Čeprav je mogoče o mladih večkrat slišati negativne očitke in čeprav se soočajo s problemi, s katerimi se prejšnjim generacijam ni bilo treba ukvarjati, s svojo energičnostjo in mladostniško zagnanostjo izboljšujejo razmere za vse nas. Nujno je, da jim prisluhnemo ter da z njimi sodelujemo, kajti čez nekaj let bodo oni tisti, ki bodo sprejemali odločitve, ki se tičejo vseh.

 


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00