fbpx
[PREJELI SMO] ZAČENJA SE POČITNIŠKO DELO!

| Prejeli smo

ZAČENJA SE POČITNIŠKO DELO!

Končuje se šola in začenja opravljanje počitniškega dela.

 

ALI STE VEDELI? ZANIMIVOSTI O ŠTUDENTSKEM DELU

 • Mladi se vsaj enkrat v času šolanja srečajo s študentskim delom.
 • 2/3 mladih (v povprečju 100.000) na leto opravi vsaj 1 uro študentskega dela, v povprečju pa
 • opravijo 9 ur tedensko.
 • V poletnem času dela okoli 70 % mladih.
 • Delo v gostinstvu predstavlja samo 7-8 % vseh dejansko opravljenih del dijakov in študentov.
 • Študentsko delo je urejeno in se zelo razlikuje od študentskega dela pred 5-10 leti.
 • Povprečni znesek nakazila znaša okrog 190€ neto na mesec.
 • S študentskim delom mladi v povprečju pridobijo 2,5 meseca pokojninske dobe na leto.
 • Kar 64 % mladih se po končanem šolanju zaposli pri enem izmed delodajalcev, kjer so prej
  opravljali študentsko delo.


DANES IZBIRAJO MLADI IN NE VEČ DELODAJALEC

Trenutno beležimo rekordno ponudbo del, objavljenih imamo več kot 5.600 del. Ponudba del pa
presega povpraševanje s strani dijakov in študentov. Generacije študentov so veliko manjše (1/3
manj kot pred 10 leti), poleg tega sta urejeni šolska in visokošolska zakonodaja (zato ni več fiktivnih
študentov in vpisovanj zaradi statusa). Študenti imajo zaradi bolonjskega sistema študija manj časa
za delo. Ta vrzel se odraža pri iskanju kandidatov za nekatera dela (predvsem strežba in prodaja).
Delodajalci pa imajo še posebej velike stiske pri deficitarnih poklicih. Zato danes izbirajo mladi, ne
več delodajalec.

KATERIH DEL SE MLADI IZOGIBAJO?

Manj zaželena dela so dela, ki so plačana po minimalni urni postavki (6,17 €/h bruto, 5,21 €/h neto),
takih je trenutno okrog 18 %, in pa delo v gostinstvu. Ne želijo delati pri “neuglednih” delodajalcih.

KAJ PA SI MLADI ŽELIJO DELATI?

Bolj zaželena so tista dela, ki so najbolje plačana, se opravljajo pri uglednih delodajalcih in predvsem
strokovna dela v smeri šolanja, ki prinašajo izkušnje, kompetence in vodijo do morebitne redne
zaposlitve.

KAJ PA NAJBOLJ IŠČEJO DELODAJALCI?

Prevladujejo dela v prodaji in delo s strankami, strokovna dela z različnih področij (računalništvo in
programiranje, elektrotehnična dela, projektiranje, prevajanje, digitalni marketing ), dela v gostinstvu
in turizmu, fizična dela (npr. vrtnarska dela, pakiranje, deklariranje).

URNE POSTAVKE IN KATERA DELA SO NAJBOLJE PLAČANA

Minimalna urna postavka znaša 6,17 €/h bruto oz. 5,21 €/h neto.
Trenutna povprečna urna postavka znaša 7,3 €/h bruto (6,17 €/h neto).
Najbolje plačana dela so tista, ki zahtevajo določeno znanje: poučevanje, inštrukcije od 10,8 €/bruto
dalje, vaditelji/trenerji plavanja, od 11 €/h bruto dalje, računalništvo in programiranje od 11 €/h
bruto dalje, selitve od 9,4 €/h bruto dalje.

KAJ PRIPOROČAMO DELODAJALCEM

 • Kot primeri dobre prakse so se izkazali:
 • Višja urna postavka.
 • Vključitev mladoletnih dijakov (delajo lahko že pri 15 letih), ki se bodo vračali k vam tudi med
  naslednjimi počitnicami.
 • Ponujanje mentorstva, povratnih informacij, nudenje možnosti prevzemanja zahtevnejših
  nalog.
 • Boljši delovni pogoji (topla malica, možnost parkiranja, različne ugodnosti) in atraktivno
  delovno okolje.
 • Skozi študentsko delo si zagotovite kadre za prihodnost - navdušite dijake za poklice, ki jih
  primanjkuje (deficitarni poklici, npr. STEM poklici).
 • Dober ugled oz. blagovna znamka delodajalca pritegne več mladih.
 • Možnost opravljanja prakse, povezave pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah in
  štipendiranje.

MLADI IMAJO PRI ŠTUDENTSKEM DELU PRAVICE

 • V primeru dela prek študentskega servisa se uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih
  (ZDR-1) o delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso
  dopolnili 18 let ter o odškodninski odgovornosti.
 • Obvezno je, da pred začetkom dela dvignejo napotnico, ki predstavlja pravno podlago za
  delo.
 • Oglaševana urna postavka mora biti tudi plačana. Če v oglasu piše 7 € bruto na uro, mora
  biti delo plačano vsaj 7 € bruto in ne manj.
 • Uvajanje v delovni proces mora biti plačano.
 • Pravica do odmora za malico: Če študent v enem dnevu dela (8 ur), ima pravico do odmora,
  ki traja 30 minut. Odmor za malico se všteva v delovni čas in mora biti plačan.

KAJ PRIPOROČAMO MLADIM - KAKO NAJTI PRAVO DELO

Prosta dela študentski servisi objavljamo na spletnih straneh. Na naši spletni strani si jih lahko dijaki
in študenti razvrščajo po lokaciji, vrsti dela, urni postavki...

Dijakom in študentom svetujemo naj se prijavijo na obveščanje o delih, ki jih zanimajo, in prejeli
bodo e-mail ali SMS o objavljenem oglasu. V sami prijavi študent ali dijak določi lokacijo dela in vrste
dela, ki ga zanimajo.
Počitniško delo si lahko poiščejo tudi sami. Priporočamo, da se o možnosti opravljanja počitniškega
dela pozanimajo tudi pri sorodnikih ali znancih. Če želijo delo opravljati v točno določenem podjetju,
pa svetujemo, da se na njih obrnejo kar direktno (jih pokličejo ali pošljejo e-mail).
Pri iskanju dela je dobro, da iščejo dela, ki jih zanimajo, so povezana z njihovo smerjo izobraževanja
ali bodočega poklica.

ŠTUDENTSKO DELO NEKOČ IN DANES

Danes je študentsko delo bistveno drugačno kot pred 10 in več leti.

 • Študentsko delo se je torej bistveno podražilo in oprispevčilo (ZUJF-C). Primer: za študenta, ki
  je l. 2004 opravljal študentsko delo in je za delo prejel 100 € honorarja, je delodajalec plačal 114 €. Danes plača 167,06€.
 • Plačani so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Mladim teče pokojninska doba.
 • Plačujejo se prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbo pri delu.
 • Zakonsko je določena minimalna urna postavka (6,17 € bruto = 5,21 € neto), ki se vsako leto usklajuje z minimalno plačo.
 • Visokošolska in šolska zakonodaja sta se v zadnjih letih zelo poostrili: zlorabe in
  prepisovanja so zelo otežena oz. onemogočena, strožji so pogoji za prepise.
 • Z uvedbo evidenc v šolskem sistemu, kjer se v realnem času preverja študentske statuse, se
  je preprečilo vse možnosti ponarejanja potrdil o vpisu in fiktivnega vpisovanja.
 • Študentje imajo v bolonjskem študiju veliko (več) sprotnih obveznosti in obveznih
  prisotnosti.
 • Število študentov je izjemno upadlo. Študentov je kar za 1/3 manj kot pred 10 leti. K temu
  največ prispevajo manjše generacije, slaba demografska slika. Hkrati pa ni več fiktivnih
  študentov in študirajo zgolj še tisti, ki so res študenti, kar je dobro.

NAJBOLJ NENAVADNA DELA

Med celotno ponudbo prostih del prejmemo tudi t.i. nenavadna dela oz. dela, ki so zaradi svoje
narave ali zahtevanih pogojev posebna.

 • Kovanje kovancev v kovnici
 • Vrtenje kolesa sreče
 • Cepljenje kokoši
 • Vožnja tricikla
 • Sodelovanje v različnih raziskavah (npr. ležanje v kosu 48 ur, redno uživanje jogurta večkrat
  na teden)

ZAKAJ MLADI OPRAVLJAJO ŠTUDENTSKO DELO

 • Mladi opravljajo dela zaradi zaslužka, ki jim omogoča, da si privoščijo izpit za avto, telefon,
  kakšen izlet.
 • Za mnoge mlade študentsko delo še vedno predstavlja socialni korektiv, saj kar 40 % mladih
  pravi, da bi si težje privoščili šolanje oz. študij, če ne bi delali. (Vir anketa e-Študentski Servis,
  maj 2022).
 • Za mlade je študentsko delo tudi vir dragocenih delovnih izkušenj, predstavlja prvi stik s
  trgom dela in jim omogoča spoznavanje delovnega okolja, delovnih mest in grajenja odnosov

Česa se naučijo mladi?

 • spoznajo, kako deluje trg dela,
 • se naučijo poiskati delo,
 • pridobijo delovne navade, izkušnje,
 • spoznavajo različne poklice, preizkusijo različna dela,
 • gradijo socialno mrežo,
 • ugotovijo, kaj jih zares zanima in nenazadnje odkrijejo, v čem so dobri.

2022 nefiks brez studentskega dela bi si tezje privoscil studij
(Vir anketa e-Študentski Servis, maj 2022).

2022 nefiks zakaj se ti zdi studentsko delo pomembno

(Vir anketa e-Študentski Servis, maj 2022).

Kontaktna oseba za medije: Carmen Zajc, 01/7298-369, carmen.zajc@studentski-servis.com


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00