fbpx
  • Gradim kariero
  • You(th)App
  • Raziskava o stanju mladinskega dela in potrebah mladinskih delavcev v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji
Raziskava o stanju mladinskega dela in potrebah mladinskih delavcev v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji

| You(th)App

Mladinsko delo igra ključno vlogo pri oblikovanju in podpiranju razvoja mladih ter njihove vloge v družbi. Z namenom boljšega razumevanja stanja mladinskega dela in potreb mladinskih delavcev smo v okviru projekta You(th)App* izvedli kvalitativno raziskavo, ki zajema izkušnje mladinskih delavcev_k v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji.

V tem članku bomo predstavili osnovne rezultate te raziskave, ki so podrobneje opisani v priloženem poročilu.

Raziskava je temeljila na kombinaciji pregleda literature, obstoječe zakonodaje, pravilnikov in obstoječih struktur mladinskega sektorja ter intervjujev in fokusnih skupin z izkušenimi mladinskimi delavci_kami ter drugimi deležniki v vseh treh državah. Cilj je bil pridobiti vpogled v trenutno stanje mladinskega dela, prepoznati izzive, s katerimi se srečujejo mladinski_e delavci_ke, in ugotoviti, katere potrebe so ključne za uspešno opravljanje njihovega dela.

Pokazalo se je, da mladinski delavci potrebujejo tako izobraževanja in vire na temo osnov mladinskega dela kot tudi možnost za izmenjavo izkušenj, spoznavanje novih, inovativnih metod za delo z mladimi ter različne vire za strokovno izpopolnjevanje tudi, ko imajo že veliko izkušenj. Želijo si tudi večjega povezovanja in gradnje skupnosti mladinskih delavcev znotraj svoje države in širše.

Raziskava je razkrila razlike in podobnosti mladinskega dela v Sloveniji, na Hrvaškem in v Romuniji. Razumevanje izzivov in potreb mladinskega dela je ključno za razvoj učinkovitih strategij podpore mladinskim delavcem ter krepitev njihove vloge pri oblikovanju prihodnosti mladih. Celotno poročilo o raziskavi si lahko preberete v priloženem dokumentu.

Na podlagi rezultatov smo oblikovali mobilno aplikacijo za mladinske delavce, ki jim bo olajšala delo s skupinami mladih ter načrt treninga za mladinske delavce, ki bo na voljo preko platforme Cities of Learning. V marcu pa bomo 30 mladinskih delavcev povabili tudi na trening v Maribor, kjer bodo lahko izmenjali svoje izkušenje in prvi preizkusili novo aplikacijo.

Želimo si, da bi ti rezultati prispevali k izboljšanju pogojev za mladinsko delo v omenjenih državah.

Poročilo o raziskavi lahko preberete tukaj.

*Projekt You(th)App (2022-2-SI02-KA220-YOU-000097309) sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Logotipi YouthApp 4


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00