fbpx
Razpis za delovno mesto: Strokovni sodelavec_ka na projektu DD - dostojno delo

| Zavod Nefiks

Iščemo sodelavca_ko, ki mu_ji ustreza dinamično delo na različnih projektih, predvsem pa zna ustvarjati skupnost in mu_ji je delo z mladimi in mladinskimi delavci v veselje.


Naziv delovnega mesta: strokovni sodelavec na projektu

Zahtevana izobrazba: višja strokovna izobrazba (raven izobrazbe 16101), višješolska izobrazba (raven izobrazbe 16102) (SOK 6 oziroma podraven 6/1 ).

Splošni pogoji dela:
Oblika dela: Zaposlitev za določen čas (projektno delo)
Delovni čas: Delovni čas znaša 40 ur tedensko.
Začetek dela je načeloma vsak delovni dan med 8. in 9. uro,zaključek dela pa med 16. in 17. uro.

Delovno mesto: Strokovni sodelavec na projektu

Trajanje dela: 15. marec 2024 - 30. september 2026
Možnost podaljšanja v primeru pridobitve novih razpisnih sredstev za zaposlitev na enakem vsebinskem področju.

Poskusno obdobje 3 mesece

Plačilo: Cca. 1.500,00 EUR bruto


Osnovni pogoji za prijavo in opravljanje dela:

Izobrazba: višja strokovna izobrazba (raven izobrazbe 16101), višješolska izobrazba (raven izobrazbe 16102) (SOK 6 oziroma podraven 6/1)


Več o stopnjah in ravneh visokošolske izobrazbe je dostopno na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije: Stopnje in ravni visokošolske izobrazbe | GOV.SI; in na spletni strani Statističnega urada RS: e-iskalnik KLASIUS (stat.si).Rok za prijavo je 23. 2. 2024. Kandidat_ka mora biti na razpolago v predvidenih terminih za razgovore in testiranje, in sicer med 26. in 27. 2. 2024.

Začetek dela: Oseba je zmožna pričeti z delom 15. 3. 2024.

Zaželene delovne izkušnje:
● izkušnje z izvajanjem zahtevnejših projektov (projekti dolgi vsaj 1 leto),
● izkušnje s finančnim in vsebinskim poročanjem o izvedenih projektnih aktivnosti,
● izkušnje z uporabo spletnih orodij oziroma referenčnih informacijskih sistemov za
spremljanje in poročanje (e-Ma, ISARR ipd.),
● izkušnje s področja neformalnega izobraževanja/usposabljanja mladih,
● izkušnje z delom v mladinskem oziroma nevladnem sektorju.
Upoštevamo tudi izkušnje, pridobljene s prostovoljnim in/ali študentskim delom.
Zahtevana znanja oziroma kompetence:
● osnovno poznavanje delovnopravne zakonodaje,
● poznavanje problematike brezposelnosti mladih, prekarizacije in koncepta dostojnega
dela,
● poznavanje področja izobraževanj/usposabljanje mladih, metod neformalnega
izobraževanja, pristopov mladinskega dela,
● poznavanje računalniških programov Microsoft Office in spletnega komuniciranja,
● aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika,
● osnovno poznavanje delovanja državnih/javnih institucij v Sloveniji,
● poznavanje področja zaposlovanja mladih, participacije mladih in/ali mladinskega
organiziranja,
● zmožnost timskega dela,
● kompetentnost za delo z ljudmi,
● zmožnost sočasnega opravljanja več različnih del,
● vozniški izpit B kategorije.


Opis delovnega mesta:
Strokovni sodelavec_ka bo zaposlen_a na projektu DD - dostojno delo s področja »Zmladinskim delom proti prekarnosti mladih« (čas trajanja operacije je od 1. 2. 2024 do 30. 9. 2026). Pričakuje se, da strokovni sodelavec, zaposlen pri poslovodečem konzorcijskem partnerju, na operaciji izvaja podporne aktivnosti, opravlja administrativno – tehnična dela neposredno povezana z izvajanjem operacije, spremlja in nadzira delo zunanjih izvajalcev ter nudi podporo in pomoč vodji projekta pri izvajanju delovnih nalog ter izvaja druge naloge v skladu s pogodbo o sofinanciranju, konzorcijsko pogodbo, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ipd.


Strokovni sodelavec_ka bo sodeloval_a neposredno z vodjo projekta in prav tako skrbel_a za vestno in redno poročanje o projektu, vnašanje zahtevkov za izplačilo ter finančno vodenje projekta.


Pomembnih je več sklopov:
(1) sodelovanje z ekipo in z zunanjimi sodelavci: usklajevanje dela z drugimi strokovnimi sodelavci_kami, sodelovanje s partnerji v projektu, iskanje izvajalcev ter komuniciranje z ostalimi izvajalci v projektu, delo v projektni skupini;
(2) organizacija izobraževanj in pomoč pri pripravi strokovnih vsebin s področja prekarnosti mladih: koordiniranje izobraževanj po Sloveniji, priprava gradiv, rekrutacija udeležencev in izvajalcev izobraževanj, komuniciranje z obojimi, izbor lokacij, priprava pogodb za izvajalce itd.,
(3) sodelovanje pri izvedbi kampanje in aktivnosti zagovorništva: sodelovanje z različnimi akterji, partnerji, odločevalci, oblikovalci,
(4) sodelovanje pri promociji projekta ter posledic prekarnosti mladih in sicer prek spletnih kanalov, na terenu med mladimi, v sodelovanju z drugimi organizacijami, zagotavljanje oglaševanja, izvajanje novinarskih konferenc, sodelovanje z množičnimi mediji ter priprava promocijskih materialov,
(6) sodelovanje pri pripravi analiz (ankete, vprašalniki, evalvacija itd.),
(7) priprava dokumentacije in poročil: vnašanje poročil v spletni sistem za poročanje ministrstvu, priprava zahtevkov za izplačilo,
(8) terensko delo (pomoč pri izvajanju usposabljanj na različnih koncih Slovenije),
(9) druge naloge po dogovoru in v skladu z navodili vodstva.


Odgovornosti pri delu:
● odgovornost za delo s financami in namensko porabo sredstev za potrebe projektov,
● odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki,
● odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva,
službenih poti in drugih aktivnosti v okviru svojega dela.

Pričakujemo:
● Organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
● izjemno natančnost in vestnost pri delu, predvsem na področju poročanja in upravljanja s financami,
● poznavanje dela z računalnikom,
● sposobnost timskega dela,
● samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela,
● poznavanje projektnega dela.
Zainteresirane kandidate_ke pozivamo, da nam pošljejo:
ŽIVLJENJEPIS,
● verodostojno DOKAZILO, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja zahtevane izobrazbe (fotokopija diplome),
MOTIVACIJSKO PISMO,
● in VAŠE REFERENČNE IZDELKE/DELA (pisni izdelki: načrti projektov ali poročila o projektih oz. aktivnostih, ki ste jih (so)izvajali, in sicer s področij zaposlovanja mladih,
participacije mladih in dela z mladimi) najkasneje do petka, 23. 2. 2024, po elektronski pošti na naslov nefiks@nefiks.si, zadeva: »RAZPIS – STROKOVNI SODELAVEC«.

Na podlagi prejetih vlog bomo opravili ožji izbor kandidatk in kandidatov in jih povabili k razgovoru in testu ter se na podlagi tega odločili o izbiri. Razgovori in testi bodo potekali med
26. 2. in 27. 2. 2024. O razgovoru boste obveščeni po e-pošti. Zavod Nefiks si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih, če ne bodo ustrezali razpisnim pogojem v zadovoljivi meri..

Vse, ki se boste prijavljali na delovno mesto, vabimo, da se podrobno seznanite z našo organizacijo in pretekimi projekti: https://nefiks.si/.

Za kakršnakoli vprašanja glede razpisa za delovno mesto smo na voljo preko naslova nefiks@nefiks.si.

Veselimo se vaših prijav!


2024 Logotipi DD prekarno delo

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis: »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«.


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00