fbpx

KEKS


Mreža KEKS je predvsem mreža za medsebojno pomoč in navdih. Tu boste spoznali kolege s podobnimi izzivi, se učili drug od drugega in skupaj razvijali mladinsko delo. Naš glavni cilj je okrepiti kakovost in položaj mladinskega dela na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Danes ima KEKS več kot 85 organizacij članic v desetih evropskih državah. Naši člani so občine in izvajalci mladinskega dela. Obravnavamo vsa vprašanja, povezana z mladinskim delom, od politike in organizacije do prakse, ter vse zainteresirane deležnike, od mladinskih delavcev do odločevalcev. V letu 2024 so slovenske članice KEKS-a občina Brežice, občina Brda, občina Škofja Loka, občina Trbovlje, Mestna občina Ljubljana in Mestna občina Novo mesto.

Leta 2024 je koordinacijo mreže KEKS v Sloveniji prevzela Nives Felić iz Zavoda Nefiks.

KEKS-ovo spletno orodje za dokumentiranje in spremljanje, The Logbook, se dobro povezuje z orodjem e-Nefiks, ki služi mladim pri ugotavljanju kompetenc, ki so jih pridobili v neformalnih oblikah učenja, tudi v okviru mladinskega dela.

Kontakt: nives.felic@keks.se | nives.felic@nefiks.si

 

KEKS logo


Cilj in namen orodja The Logbook

Sistem za stalno dokumentiranje in spremljanje:
➞ ki zbira informacije, potrebne za kakovosten razvoj mladinskega dela
➞ ki je uporabniku prijazen ne bi zahteva veliko časa
➞ 
ki zagotavlja kvantitativne in kvalitativne informacije
➞ ki podpira evalvacijo mladinskega dela,
➞ ki deluje ne glede na to, kje in v kakšni obliki se izvaja mladinsko delo
➞ ki ima enostavno funkcijo poročanja, ki se uporabljala za stalno spremljanje lokalnega mladinskega dela
➞ ki lahko kvantitativne in kvalitativne informacije združi v letna poročila
➞ ki ustvarja skupno evropsko podlago za izmenjavo znanja in dobrih praks
➞ ki zagotavlja podlago za nadaljnje raziskave o mladinskem delu

The Logbook je spletni sistem za dokumentiranje in spremljanje mladinskega dela. Gre za uporabniku prijazen sistem, ki so ga oblikovali mladinski delavci za mladinske delavce.
Namen The Logbook je podpirati mladinske delavce in izvajalce mladinskega dela pri njihovem vsakodnevnem dokumentiranju z zbiranjem informacij in ustvarjanjem poročil, ki so potrebna za analizo in poročanje opravljenega dela. Dnevnik lahko uporabljate na računalniku, tabličnem računalniku in pametnem telefonu.

Z uporabo dnevnika lahko beležite informacije o:
➞ Statističnih podatkih (npr. število sodelujočih mladih in aktivnih udeležencev, razdeljenih na fante/moške/nebinarne osebe, število ur dejavnosti itd.).
➞ Opisih (npr. dnevnik za razmislek, načrtovani rezultati dejavnosti, kvalitativne informacije o opravljenem delu).
➞ Rezultatih anket za mlade (npr. vprašanja o stopnji sodelovanja, učenju, varnosti itd.)
➞ Ključnih podatkih (npr. število oseb v ciljni skupini, stroški itd.)
➞ Poročila lahko pripravite za katero koli obdobje in dejavnost, ob koncu leta pa lahko enostavno pripravite skupno poročilo za celotno leto, ki ga sestavljajo vse zbrane informacije. To se uporablja za nadaljnje spremljanje vaših ciljev in za pripravo načrtov za prihodnost.

Prva različica The Logbooka je nastala v okviru strateškega partnerstva Erasmus+ med: KEKS (Švedska), CDYSB (Irska), Združenjem estonskih odprtih mladinskih centrov (Estonija) in Hunedoara County Direction for Sport and Youth (Romunija) Projekt je temeljil na sistemu KEKS za dokumentacijo "Loggboken".

Od leta 2020 Logbook uporabljajo organizacije v Sloveniji, Romuniji, Italiji v Litvi na Finskem, Irskem in Švedskem. KEKS je lastnik sistema The Logbook in podpira uporabnike, bodisi neposredno ali pa v nekaterih državah prek koordinacijskih organizacij. Koordinacijo za Slovenijo izvaja Zavod Nefiks.

Uporaba orodja The Logbook

The Logbook je na voljo z letno članarino, ki se izračuna na podlagi nekaj različnih spremenljivk, odvisnih od oblike in velikosti organizacije. Pristojbina organizacijam omogoča dostop do sistema in spletno podporo pri njegovi uporabi ter enodnevni uvod v sistem. Čas, ki je potreben za upravljanje orodja se razlikuje glede na obseg dejavnosti, ki jih je treba dokumentirati. Mladinski center običajno potrebuje približno 15 minut na dan za dokumentacijo, koliko časa pa organizacija nameni analizi pa je odvisno od organizacije same.

Za mlade:
Mladi lahko v anketah izrazijo svoje mnenje o mladinskem delu, ki ga nudijo posamezni mladinski centri. Ker je treba analizo zbranih informacij opraviti skupaj z mladimi, jim to omogoča tudi neposreden vpliv na nadaljnji razvoj mladinskega dela katerega del so. Če je The Logbook ustrezno uporabljen, bo dodana vrednost za mlade višja kakovost mladinskega dela.

Za mladinske delavce:
Funkcija dnevnika olajša komunikacijo med mladinskimi delavci. Spletna dokumentacija deluje tudi kot skupni spomin, ki mladinskim delavcem omogoča, da shranjujejo znanje in zamisli za prihodnjo uporabo.
The Logbook predstavlja skupno platformo in "rutino", ki prispeva k profesionalizaciji.

Za mladinske organizacije in organizacije za mlade:
The Logbook vsebuje strukturirane informacije o kvantitativnih in kvalitativnih vidikih vašega dela.
To pomeni, da uporaba orodja sčasoma omogoči prikaz konkretnih izboljšav in posledično zagotovi trdno podlago tako za razvoj in zagovorništvo. To pa okrepil prepoznavnost mladinskega dela in njegov položaj v odnosu do drugih akterjev na področju mladine.

Za mladinsko delo na splošno:
Vidimo, da uporaba istega sistema v številnih občinah ustvarja skupen jezik za mladinsko delo. Sektor krepi tudi to, da lahko vidimo splošne trende na področju mladinskega dela in lahko pokažemo rezultate mladinskega dela, kot so na primer mladi, ki razvijajo svoje spretnosti kot rezultat mladinskega dela. The Logbook vodjem zagotavlja tudi zanesljive informacije,
ki se lahko uporabijo kot orodje za zagovorništvo, ki prikazuje vrednost mladinskega dela v pogovorih s političnimi odločevalci in drugimi zainteresiranimi stranmi.

 

 


Iščeš kaj bolj konkretnega?


KDO SMO IN KAJ POČNEMO?

N E F I K S

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi. Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

   Zavod Nefiks
            Ob dolenjski železnici 12
            1000 Ljubljana

  nefiks@nefiks.si

    +386 40 698 915

URADNE URE

Pisarna: PON-PET → 10:00-13:00
Telefon: PON-PET → 9:00-16:00