Nefiks
Četrtek, 16 Avgust 2018
  • Domov
  • Nefiks
  • Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju
Zavod Nefiks je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in  »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v  okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

ESS plakat mladinski delavec spletna stran
Povezave:
- Spletna stran Evropskih socialnih skladov - www.eu-skladi.si
- Spletna stran Javnega razpisa zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - www.ursm.gov.si
Dolga bela crta 15x600