fbpx Nefiks
Četrtek, 25 Februar 2021

O Zavodu Nefiks      Nefiks.si      Naše aktivnosti       Ponudba      English

ikonca f ikonca y ikonca i ikonca t

 

 

Stičišče Središče je Stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije v obdobju 2019 - 2023, ki je skupni projekt Zavoda Nefiks in Društva za medgeneracijsko povezovanje Sinica.

StičiščeSredišče logo

www.sticisce-sredisce.si

Vizija Stičišča Središče je, da v močnem partnerstvu postane ključen akter na področju podpore nevladnim organizacijam v Osrednjeslovenski regiji, ki zmore hitro odgovarjati na primarne potrebe NVO, učinkovito moderirati zagovorniške pobude in je sokreator čezsektorskega povezovanja, ki ga poznajo vse dejavne nevladne in druge organizacije Osrednjeslovenske regije. Strategija našega delovanja bo temeljila na tesnem sodelovanju vključenih partnerjev: Zavoda Nefiks in Društva za medgeneracijsko povezovanje Sinica, s pridruženimi partnerji, predvsem Zvezo univerz za tretje življenjsko obdobje in Zvezo podeželske mladine. Dolgoročnost močnega središča vidimo v partnerskem povezovanju akterjev, ki skupaj drugim nudijo podporo, ki je ključna za razvoj sektorja v luči dolgožive družbe.

Strateški cilji, ki jih želimo doseči med delovanjem stičišča:

  1. Vzpostaviti in / ali razviti prisotnost stičišča na lokalnem nivoju v vsaki vključeni občini osrednjeslovenske regije.
  2. V vsaki občini vzpostaviti trajno obliko dialoga med NVO in odločevalci.
  3. Vzpostaviti regijsko Stičišče Središče kot ključnega osrednjeslovenskega podpornega akterja NVO.
  4. Krepitev in povečanje vključevanja javnosti in opolnomočenje civilne družbe.

Specifični cilji, ki jih želimo doseči:

  1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO.
  2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik in s tem slediti Strategiji razvoja NVO v strateškem cilju.
  3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.

***
Projekt financira Ministrstvo za javno upravo

pasica SticisceSredisce MJU